Oplanerat arbete kan driva innovation

I sin avhandling “Unplanned Managerial Work: A Driver for Knowledge Creation and Innovation Capabilities in Manufacturing SMEs” tittar Kristina Sollander på Tekniska högskolan, Jönköping University, närmare på ledningsarbetet i tillverkande små- och medelstora företag. En av slutsatserna i avhandlingen är att oplanerat arbete kan gynna innovationsförmågan.

Kristina Sollander.

I västvärlden tenderar vi att värdera planering och schemaläggning högt, men de flesta studier som har studerat chefer i arbete visar att de har mycket oplanerat arbete.

Inför sin avhandling har Kristina Sollander bland annat ”skuggat” sju olika ledare i fyra olika företag under sammanlagt 21 dagar. Under den tiden så hade ledarna i genomsnitt 50 procent oplanerad arbetstid – och hälften av den initierades av dem själva. Avhandlingen visar att det oplanerade arbetet är av stor vikt för lärandet och innovationsarbetet i företagen. Vidare visar den på vikten av att värdera både det planerade och oplanerade ledningsarbetet, då det gynnar lärande och innovationsförmåga genom hela organisationen.

Värdera och uppmuntra oplanerat ledningsarbete

- Låt oss värdera och uppmuntra oplanerat ledningsarbete och uppmuntra oväntad reflektion både för individen och för gruppen. Det är en viktig komponent för att ha en lärande och innovationsinriktad organisation. Denna avhandling riktar sig inte enbart till chefer, utan jag hoppas att även de utan chefsposition men som jobbar med ledningsarbete ska tycka att den är intressant, säger Kristina Sollander.

Framöver vill Kristina Sollander gärna fortsätta att forska och utveckla kunskap kring området.

- Jag vill fortsätta att undersöka ledningsarbetet från det planerade och oplanerade perspektivet och skulle gärna göra liknande studier i andra kontexter, men även på andra funktioner som inte har en chefsroll, säger hon.

Disputationen ägde rum 18 augusti 2023. Opponent var Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet.

Läs avhandlingen här

Läs en intervju med Kristina Sollander på chef.se

Kontakt

2023-09-05