Nyhetsarkiv

 •  Att gå med protes – en tuff match för hjärnan

  2019-05-27
  En unik studie från Hälsohögskolan vid Jönköping University visar hur de kognitiva funktionerna hos en person påverkas av att gå med en protesknäled. Saffran Möller, legitimerad fysioterapeut och doktor i hälsa och vårdvetenskap, har använt en ny typ av instrument som kallas fNIRS (funktionell infraröd spektroskopi) och som kan mäta hjärnaktiviteten hos en person medan hen använder sin protes.
  Läs mer
 • Vad påverkar hur samhällskunskaps-undervisningen blir?

  2019-05-24
  Samhällskunskapslärare har väldigt olika syn på vad de upplever är de viktigaste påverkansfaktorerna för hur undervisningen blir. Det slår Joakim Öberg, Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping University fast i en ny avhandling.
  Läs mer
 • Förbättrad kunskap om den metalliska grundmassan hjälper miljön

  2019-05-21
  I sin doktorsavhandling The role of primary austenite morphology in cast iron från Tekniska högskolan, Jönköping University, har Juan-Carlos Hernando utökat vår kunskap om hur sambandet mellan den metalliska grundmassan och de mekaniska egenskaperna kan användas för att optimera gjutkomponenter.
  Läs mer
 • Ny forskning gör statistikberäkning mer pålitlig

  2019-05-21
  Toni Duras, Jönköping International Business School, Jönköping University har i en avhandling undersökt olika aspekter av principalkomponentanalysen, PCA. PCA är en omvandling/omräkning av data så att dess variabler blir oberoende och inte har något samband, vilket underlättar många typer av beräkningar och tolkningar.
  Läs mer
Forskning