Nyhetsarkiv

 • Kunskap och läge – framgångsfaktorer för nya företag

  2018-01-22
  I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School vid Jönköping University har Mark Bagley utgått från IKT-branschen i Stockholm för att dra slutsatser om vilken roll kunskapsnätverk spelar för industriella klusters framväxt och överlevnad.
  Läs mer
 • Statlig utredning om extremism

  2018-01-17
  Marco Nilsson, docent i statsvetenskap, har intervjuats som expert för rapporten ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter”
  Läs mer
 • Ny företagsforskarskola i digital handel

  2018-01-10
  Svenska handelsföretag behöver kunskap och kompetens som stärker deras konkurrenskraft på den globala marknaden, där digitaliseringen går i snabb takt och förändrar förutsättningarna. Nu startar Högskolan i Borås och Jönköping University med stöd av KK-stiftelsen företagsforskarskolan INSiDR med fokus på digital handel.
  Läs mer
Forskning