Nyhetsarkiv

 • Så påverkar mikrostrukturer prestandan i tunga dieselmotorer

  2016-11-28
  Nytt miljövänligt och lågsvavligt bränsle är en utmaning för tillverkare av tunga dieselmotorer. Hårdare lagstiftning och högre krav på utsläpp och bränsleekonomi ska förenas med förväntningar på kraftfullare motorer och ökad hållbarhet. Därför behövs nya material med optimerade mekaniska och tribologiska egenskaper. I en ny doktorsavhandling från Tekniska Högskolan, Jönköping University, presenterar Rohollah Ghasemi nya kunskaper om gjutjärnets fördelar i dieselmotorer, på hav och land.
  Läs mer
 • Forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation får tre miljoner från Formas

  2016-11-23
  Ulrika Olausson och Peter Berglez, professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, tilldelas tre miljoner kronor från forskningsrådet Formas för projektet ”Nature Meets Network Society: Social Representations of Nature in Social Media”.
  Läs mer
 • Svenska universitet behöver bli bättre på jämlikhet

  2016-11-23
  Svenska lärosäten klarar inte kraven på jämlikhet. Det visar en ny studie från Jönköping University, som nyligen publicerats i den ansedda internationella tidskriften ”Informatics” temanummer om högre utbildning.
  – Våra universitet har en del att göra för att bättre leva upp till diskrimineringslagen och bemöta funktionshindrade, säger Sangeeta Bagga-Gupta, professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation.

  Läs mer
 • 10-årsjubileum för forskning om barn i behov av särskilt stöd

  2016-11-21
  Forskningsmiljön CHILD har firat 10 år vid Jönköping University. Det gjorde man med en forskarkonferens om forskningstrender samt en festkväll den 10 november. Men hur började det hela och vart är man på väg i dag?
  Läs mer
 • Stipendium för forskning om konkurrenskraftigt inköp

  2016-11-15
  Universitetslektor Jenny Bäckstrand vid Tekniska Högskolan har tilldelats 400 000 kr för gästforskning vid Technical University of Eindhoven och Erasmus University Rotterdam i Nederländerna.
  Läs mer
 • Fem miljoner kronor till familjeföretagsforskning

  2016-11-10
  4 960 000 kr för att forska om identitet, känslor och relationer i familjeföretag. Det har Vetenskapsrådet tilldelat professor Ethel Brundin och universitetslektor Markus Plate vid Jönköping International Business School och forskningscentret CeFEO.
  Läs mer
 • Anna Dahl Aslan får 2,1 miljoner

  2016-11-07
  Anna Dahl Aslan, docent i gerontologi, har fått 2,1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet "Orsaker till och konsekvenser av förändringar i kroppsfett i vuxen ålder".

  Läs mer
 • Sveriges första heltidsprofessur i Belysningsvetenskap

  2016-11-01
  Tekniska Högskolan var en av de första i Sverige att satsa på belysning. Nu tas nästa steg, när Jönköping University tillsätter Sveriges första heltidsprofessur i Belysningsvetenskap. Myriam Aries tillträdde i september och har en gedigen bakgrund inom internationell belysningsforskning.
  Läs mer
Forskning