Nyhetsarkiv

 • Ny guide för forskare inom miljökommunikation

  2016-09-30
  Kunskap om hur man bäst bedriver forskning inom ett visst område stannar ofta hos forskarna själva. Peter Berglez på Högskolan för lärande och kommunikation och fem andra forskare bestämde sig för att göra sina erfarenheter tillgängliga för andra, och har nu publicerat en rapport om forskning kring mediers bevakning av klimathotet.
  Läs mer
 • Forskning som gör ny gjutteknik användbar för industrin

  2016-09-26
  Fredagen den 23 september försvarade Mostafa Payandeh framgångsrikt sin doktorsavhandling om gjutning av aluminiumlegeringar. Resultatet av hans forskning kan bidra till utvecklingen av mer tids- och kostnadseffektiva processer för gjutning av komponenter till exempelvis bilindustrin och elektronikindustrin.
  Läs mer
 • Margareta Adolfsson är ny docent i handikappvetenskap

  2016-09-06
  Margareta Adolfssons forskning kretsar framför allt kring hur man för olika ändamål kan använda barn- och ungdomsversionen av WHO’s Internationella Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa.
  Läs mer
Forskning