Nyhetsarkiv

 • Byggmästareföreningen sponsrar professur vid Jönköping University

  2016-06-30
  För två veckor sedan blev det klart att Jönköping University blir en så kallad KK-miljö. Nu är den första professuren inom KK-miljön redan på gång. Professuren kommer att ligga på Tekniska högskolan och ha temat byggproduktion.
  Läs mer
 • Ny avhandling om äldres sjukhusvård

  2016-06-21
  Hur kan vi undvika att äldre personer läggs in på sjukhus i onödan? Och vad är det som gör att många äldre personer väljer att söka sjukhusvård trots att de har tillgång till hemsjukvård? Detta är några av de frågor Jenny Hallgren söker svar på i sin avhandling i gerontologi.
  Läs mer
 • Projektstart för STINT-projektet ”Picture my Participation”

  2016-06-20
  CHILD-forskare Karina Huus vid Hälsohögskolan och Shakila Dada , forskare vid University of Pretoria i Sydafrika, har tidigare vardera mottagit belopp motsvarande 560 000 kronor från STINT och NRF till det gemensamma projektet om delaktighet för barn med funktionsnedsättning. I veckan inleds projektet med att alla parter möts vid Jönköping University för en veckas workshop.
  Läs mer
 • Våga lita på lärarna

  2016-06-20
  Det finns stor potential för att utveckla skolans arbete, men lärarna måste få organisera sin tid på rätt sätt. Det menar Helen Avery, som disputerat i didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
  Läs mer
 • Prisbelönta forskningsresultat kan ge bättre kvalitet i gjutkomponenter

  2016-06-17
  Vid World Foundry Organisations kongress i maj tilldelades professor Attila Diószegi från Jönköping University pris för bästa vetenskapliga artikel. I artikeln presenteras ny kunskap om gjutprocessen som kan ge högre kvalitet och därmed minskade kostnader.
  Läs mer
 • Torsten Sjögren ny docent i Material och Tillverkning

  2016-06-15
  Den 7 juni höll Torsten Sjögren sin docentföreläsning Seeing is believing - Using digital image correlation in applied research .
  Läs mer
 • Nytt instrument för att bedöma studenter i klinisk utbildning

  2016-06-13
  Sjuksköterskeprogrammen lägger ett stort fokus på bedömningen av studenter i den kliniska utbildningen. Det är en komplicerad process, eftersom det finns skillnader i vårdpraxis. Svårigheten att utveckla tillförlitliga utvärderingar av omvårdnadskompetens är en utmaning för sjuksköterskeutbildningarna.
  Läs mer
 • ​Så håller larmpersonalen ditt huvud kallt

  2016-06-07
  Vid livshotande situationer kan 1 minuts försening innebära skillnaden mellan liv och död. Därför är SOS-operatörernas skicklighet avgörande. Lundasociologen Karl Hedman har studerat ett stort antal SOS-samtal och kommit fram till att en viktig framgångsfaktor är att operatören lyckas hålla igång samtalet med den som ringer.
  Läs mer
 • Konferens vill lyfta fram mervärdet av att samverka

  2016-06-02
  Att samverka skapar mervärde – men vilka utmaningar kan man stöta på och vilka metoder bör man använda? Det kommer att diskuteras under en konferens om deltagarbaserad aktionsforskning den 7-8 juni 2016 på Jönköping University.
  Läs mer
Forskning