Nyhetsarkiv

 • Hur främjas hälsa hos barn med cancer?

  2016-01-29
  Vilka hälsofrämjande aktiviteter vill barn med cancer ha och hur kan hälso- och sjukvården främja dessa aktiviteter? Detta har Eva-Lena Einberg studerat i en ny doktorsavhandling från Jönköping University.
  Läs mer
 • Johan Karltun är ny docent i arbetsorganisation

  2016-01-29
  Vad är det som bygger upp ett visst arbete? Hur kan vi designa arbetsinnehållet för att maximera prestationen och minimera arbetsbelastningen? Hur utformar vi arbeten som gör det lätt att prestera men inte sliter ut människor i förtid? Detta är frågor som Johan Karltun, docent i arbetsorganisation, har forskat kring.
  Läs mer
 • Resurser och diskurs – två sidor av entreprenörens identitet

  2016-01-19
  Invandrade kvinnliga företagare är inte en homogen grupp, men deras kollektiva berättelser kan berätta något om vad som händer i skärningspunkten mellan etnicitet, kön och klass. De kan också föra samman två spår i entreprenörskapsforskningen som tidigare varit skilda åt.
  Läs mer
 • CHILD-projekt beviljas 560 000 kronor från STINT

  2016-01-14
  CHILD-forskare Karina Huus vid Hälsohögskolan och Shakila Dada, forskare vid University of Pretoria i Sydafrika, har vardera mottagit beloppp motsvarande 560 000 kronor till det gemensamma projektet om delaktighet för barn med funktionsnedsättning.
  Läs mer
Forskning