Nyhetsarkiv

 • Forte beviljar projekt om psykisk hälsa i förskolan 2,5 miljoner kronor

  2013-10-02
  Forte har beviljat forskare i forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping 2 530 000 kronor för projektet ”Förskolans miljö, små barns engagemang, beteendestörning och lärande i tidiga skolår”.
  Läs mer
 • Forskning om stress på arbetet

  2013-10-02
  Stress på arbetet påverkar många och tidigare studier visar att hög arbetsrelaterad stress är kopplad till sämre hälsa. Eleonor Fransson, docent vid Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, har beviljats 2 580 000 kr från FORTE för projekt om arbetsrelaterad stress.
  Läs mer
Forskning