Nyhetsarkiv

 • Forskare prisas av Reumatikerförbundet

  2013-05-31
  Mathilda Björk, universitetslektor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan, har tilldelats 100 000 kronor från Reumatikerförbundet. Läs mer
  Läs mer
 • Nätverk ska stärka svensk barnforskning

  2013-05-31
  Den 3 juni anordnas en forskningskonferens på Högskolan i Jönköping om barn med funktionsnedsättningar.
  Läs mer
 • Förbättrad vård trots svårigheter

  2013-05-29
  Förbättringsarbete inom vården ger resultat, bland annat i form av en mer individualiserad vård. Vissa begränsningar försvårar dock arbetet. Detta och att patienter upplever empowerment när en tillitsfull och lärande relation skapas i mötet med vårdpersonalen visar Annette Nygårdh i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs mer
  Läs mer
 • Villkor för livslångt lärande

  2013-05-17
  Läs en intervju med Christina Chaib, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation och aktiv inom Encell, nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. Intervju på Encells webb
  Läs mer
 • Kan fildelning beskattas?

  2013-05-16
  Cristina Trenta försvarade framgångsrikt sin avhandling i handelsrätt den 15 maj. “VAT in Peer-to-Peer Content Distribution – Towards a Tax proposal for Decentralized Networks” handlar om beskattning av icke-hierarkiska nätverk.
  Läs mer
 • Konsten att ta vara på patientens kunskap

  2013-05-15
  Forskningen har länge visat att patientens kunskap tillför den professionella vården en viktig dimension. Iréne Josephson visar i sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping att hälso- och sjukvården sällan tar vara på patientens kunskap på bästa sätt. Läs mer
  Läs mer
 • Skolk - en form av socialt utanförskap

  2013-05-15
  Avsaknad av vuxenstöd, relationer och utmaningar i skolan kan vara anledningar till ett utanförskap och förklaring till varför en elev skolkar. Vilka krafter som drar eleverna antingen bort från skolan eller mot delaktighet i skolan är något som Anne-Sofie Strand undersökt i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs mer
  Läs mer
 • Personcentrerad vård är kärnan i reumatologisk omvårdnad

  2013-05-15
  För personer med reumatiska sjukdomar och biologisk läkemedelsbehandling är livet ofta kantat av bedömningar, administration, behandlingar och uppföljningar av både sjukdom och läkemedel. Ingrid Larsson har i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visat att sjuksköterskan har en viktig roll för dessa patienter och att en personcentrerad vård stärker patienters trygghet, förtrogenhet, delaktighet och oberoende. Läs mer
  Läs mer
 • Hur handlare mår när affärerna går dåligt

  2013-05-03
  Ett nytt forskningsprojekt på JIBS har fått finansiering för att undersöka hur detaljhandlares välbefinnande påverkas när affärerna går dåligt, både i ett längre och kortare perspektiv.
  Läs mer
Forskning