Missbruk och beroende

Forskningsområdet Missbruk och beroende rymmer flera skilda forskningsproblem. Bland de mest centrala kan följande nämnas:

  • Sociala nätverk och andra omgivningsfaktorers betydelse för både vägen in i och vägen ut ur missbruk och beroende,
  • Motivation till förändring och motivation till att ta emot hjälpinsatser i såväl tidiga som sena skeden av beroendeutveckling
  • Studier runt utrednings- och diagnosinstrument - deras metriska egenskaper och funktion, samt hur de fungerar i behandlingsplanering,
  • Studier av behandling och insatser för socialt stöd till personer med missbruk och beroende och olika komplicerande problem - utfall och effekt samt kvalitet och upplevelser ur professions- och brukarperspektiv

Sidan uppdaterad 2020-06-23