Äldres livsvillkor och omsorg

Forskare vid Hälsohögskolan har sedan början av 1970-talet beforskat frågor om social service, omsorg och vård i ordinärt boende eller särskilda boendeformer för äldre, äldreomsorgens utbud och effekter av nedskärningar, anhörigomsorg och stöd till anhörigvårdare samt aspekter på bemötande och delaktighet, däribland äldres deltagande i social planering i olika lokala sammanhang. I internationella studier jämförs äldrepolitikens och —omsorgens utformning i relation till olika välfärdsmodeller. Mindre studier har berört frågor kring ensamhet, religiositet m.m. Forskningen utförs ofta i samarbete med centrala och lokala myndigheter och organisationer.

Sidan uppdaterad 2020-06-23