Produkt- och produktionsutveckling

Forskningen inom Produkt- och produktionsutveckling (PPU) avser metodik och teknik för utveckling och tillverkning av industriprodukter.

Forskningen innefattar såväl syntes- som analymetoder för att utveckla, implementera och förbättra produkter och produktionssystem.

Forskningen inom produkt- och produktionsutveckling är organiserad i tre samverkande  grupper: Konstruktion och produktutveckling, Industridesign samt Produktionsutveckling.

Sidan uppdaterad 2020-06-23