Publikationer

Publikationer från Kunskapskulturer och undervisningspraktiker.

  • Doe, J., Smith, J. (2020). Att testa e-postutskick om ny HLK-publikation. Testteknisk Tidskrift Mer information
  • Hirsh, Å., Segolsson, M. (2020). "Had there been a Monica in each subject, I would have liked going to school every day": a study of students’ perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions. Education Inquiry Mer information
  • Segolsson, M., Hirsh, Å. (2019). How skilled teachers enable success in their teaching with respect to inclusion and knowledge development: A qualitative study based on teachers’ experiences of successful teaching. International Journal of Teaching and Education VII(2), 35-52 Mer information
  • Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. Mer information
  • Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication Mer information

Alla träffar från DiVA (41)

Sidan uppdaterad 2020-06-23