Publikationer

  • Alnervik, P., Alnervik, K., Hellberg, C., Hvit Lindstrand, S. (2020). Avslutande tankar - om barn i samhället och omsorgsfull undervisning. In: Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 145-151). Stockholm: Liber Mer information
  • Hvit Lindstrand, S. (2020). Det synliga språkandet. In: Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 132-144). Stockholm: Liber Mer information
  • Alnervik, K., Hvit Lindstrand, S. (2020). Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan. Stockholm: Liber Mer information
  • Gustafsson, M., Lidén, E., Öhman, C. (2020). Kollaborativt lärande - att diskutera och pröva sig fram till ett utforskande arbetssätt. In: Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 41-52). Stockholm: Liber Mer information
  • Lecusay, R., Nilsson, M. (2020). Lek i förskolan. In: Vad säger forskningen om svensk förskola? (pp. 77-91). Stockholm: Liber Mer information

Alla träffar från DiVA (136)

Sidan uppdaterad 2020-06-23