PEOPLE

Förebygga vävnadsskador som bland annat trycksår och liggsår, genom att optimera design av hjälpmedel som till exempel proteser, ortoser och
rullstolar.


PEOPLE: Prevention of pressure ulcers and deep tissue injury by optimization of body tight external supports

Projekttid: Oktober 2014-oktober 2017

Medverkande företag: HotSwap, Otto Bock Scandinavia, Össur Nordic

– Hjälpmedel som till exempel proteser, ortoser och rullstolar ska stödja kroppen. Kraftöverföringen mellan kroppen och hjälpmedlen påverkar den mänskliga vävnaden och kan på sikt leda till smärta och vävnadsskador. Trycksår, liggsår och sittsår kan vara svårbehandlade och även få livshotande konsekvenser. Ett litet fotsår kan leda till amputation, säger projektledare Kent Salomonsson, Tekniska Högskolan.

PEOPLE ingår i det regionala forskningsprogrammet som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och näringslivet.

Hög ålder och försämrad blodcirkulation är faktorer som ger ökad risk för trycksår och vävnadsskador, men även friska personer kan drabbas av trycksår vid belastning. Ett vardagligt problem är till exempel skavsår från skor.

– I projektet ska vi undersöka orsakerna till ytliga och djupa vävnadsskador, tillsammans med Hälsohögskolan vid Högskolan i Jönköping. Ett mål är att ge ökad förståelse för hur mjukdelsskador uppkommer och utveckla designen av produkter på ett konkurrenskraftigt och hållbart tillvägagångssätt. Genom en optimerad design på individnivå kan man förhindra uppkomsten av allvarliga vävnadsskador och lidandet minimeras, säger Kent Salomonsson.

Förutom ett minskat lidande för individen finns synergieffekter som att kostnaden för samhället minskar genom till exempel färre återbesök för att modifiera hjälpmedel eller kortare sjukhusvistelser.    

En kombination av virtuella och fysiska verktyg kommer att utvecklas i projektet för att göra det möjligt att se riskpatienter i ett tidigt skede för att förhindra uppkomsten av vävnadsskador.

Kontakt

Kent Salomonsson, projektledare

Sidan uppdaterad 2016-10-10


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information