Industriell produktutveckling, produktion och design

Forskningen avser teknik och metodik för utveckling och tillverkning av industriprodukter.

Genom att investera i förnyelse av produktsortimentet skapar företagen förutsättningar att hävda sig på den framtida marknaden. Det finns uppskattningar som visar att så mycket som 60-80% av en produkts kostnad och kvalitet, det vill säga dess konkurrenskraft, bestäms på utvecklingsstadiet.

Maskinkonstruktion

Inom avdelningen fokuseras på ämnet Maskinkonstruktion. Ämnet omfattar metoder och tekniker för utformning och specifikation av produkter och komponenter. I vår forskning läggs stor vikt vid tillämpning av modern datorteknik i detta arbete.

Ämnet innefattar såväl syntes- som analysarbete för att skapa, anpassa, utvärdera och optimera lösningar för konstruktion och tillverkning med avseende på till exempel funktion, egenskaper, tillverkningsbarhet och kostnad.

Forskningen inom produktutveckling inriktas på Konstruktion och produktutveckling, industridesign och industriell produktion.

Sidan uppdaterad 2018-10-17


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information