PdEAM

Syftet med forskningsprojektet är att ta fram en metod, verktygsstöd och best practice för att koppla ihop och integrera IT i produkter med verksamhetsstödjande IT.

Illustration av fabrik och robotgräsklippare

 

PdEAM: Product driven Enterprise Architecture Management

Projekttid: Januari 2016 - december 2018

Medverkande företag: Husqvarna AB, Skye Consulting AB

Enterprise Architecture Management (EAM) handlar om att få verksamhetsstrukturer och IT-strukturer att fungera ihop. Det uppnås genom en samordnad utveckling av en verksamhets mål, strategier, processer, information etc och dess IT-system. Historiskt har EAM fokuserat på IT-system kopplade till verksamhetsprocesser, såsom produktion, ekonomi och administration. 

PdEAM ingår i det regionala forskningsprogrammet som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och näringslivet.

Den utveckling som vi ser idag med olika typer av intelligens inbyggd i produkter - så kallad produkt-IT - skapar helt nya affärsmöjligheter. Genom att låta produkten bli en del av såväl verksamhetsstruktur som IT-strukur kan företaget få information direkt från produkten som kan användas för att utveckla nya tjänster eller för vidareutveckling av produkten. Detta ställer samtidigt nya krav på företagens affärsmodeller, verksamhetsprocesser och så vidare.

– Utmaningen i det här projektet är därför att ta fram riktlinjer och stöd för utveckling av verksamhetsarkitekturer där både verksamhets-IT och produkt-IT ingår på ett systematiskt och integrerat sätt, berättar Ulf Seigerroth som är docent i informatik och leder forskningsprojektet.

Forskningsarbetet kommer att utgå från befintliga metoder och verktyg inom EAM som utvidgas till att inkludera även produkt-IT. På så sätt skapas ett mer produktdrivet EAM - PdEAM. För detta krävs kunskap inom områden som Enterprise architecture (EA), Enterprise architecture management (EAM), Reference models/reference architectures, Embedded systems, Cyber physical systems (CPS), Internet of things (IoT), Method engineering, och IT governance.

Genom att bygga upp ett samarbete mellan högskolans forskare inom dessa områden och företagens erfarna personer inom Enterprise Architecture skapas en unik kombination av kompetenser i projektet.

– Att arbeta tillsammans ger möjlighet att öka företagens konkurrenskraft och ge regionen världsledande kompetens inom Product driven Enterprise Architecture Management, säger Ulf Seigerroth.

Mycket arbete har gjorts tidigare inom EAM, men då med fokus på traditionella verksamhetsstödjande arkitekturer. Med den nya inriktningen på produkt-IT som projektet har, kan det ge helt nya och banbrytande bidrag till forskningen.

Kontakt

Ulf Seigerroth,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster docent informatik

Sidan uppdaterad 2020-08-31