Projekt

CHILD:s forskning och projekt är indelade efter tre teman: Barn, förskola och skola, Barn och funktionsnedsättning samt Barn och hälsa.

Barn, förskola och skola

Barn och funktionsnedsättning

 • Forskningsprogrammet CHILD-PMH Psykisk hälsa och delaktighet i habiliteringsprocessen för barn och ungdomar med funktionshinder ProjektinformationPDF
 • Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn; med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar ProjektinformationPDF
 • Delaktighet i vardagliga aktiviteter för barn med funktionshinder ProjektinformationPDF
 • Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet ProjektinformationPDF
 • Riktat föräldrastöd - en studie av riktat stöd till familjer som har barn med lindrig utvecklingsstörning och relationen till barnens delaktighet i vardagsaktiviteter ProjektinformationPDF Kursmaterial - Riktat föräldrastödPDF
 • Serviceutnyttjande av barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer ProjektinformationPDF
 • Oral hälsa hos och tandvårdsomhändertagande av barn och ungdomar med funktionsnedsättning ProjektinformationPDF
 • Smärthantering för barn med cerebral pares i skolmiljöer ProjektinformationPDF
 • Tids- och planeringshjälpmedel för barn med ADHD ProjektinformationPDF
 • Delaktighet för barn med och utan fysiska funktionshinder – en longitudinell studie ProjektinformationPDF
 • Mobilitet hos personer som går med protes ProjektinformationPDF
 • Konst och kreativitet inom Barn och funktionsnedsättning: Explorers Project, Joggy Bear Project, MovementWorks Dance and Autism project, Virtual Reality (VR) ProjektinformationPDF
 • Oral hälsa hos barn med Downs syndrom: vårdnadshavares syn på svensk tandvård ProjektinformationPDF

Barn och hälsa

 • Hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa ProjektinformationPDF
 • Omhändertagande av barn med neuropsykiatriskt funktionshinder i en högteknologisk hälso- och sjukvårdsmiljö ProjektinformationPDF
 • Barn på radiologiska kliniken - studier i smärta, oro och kommunikation i samband med en akut röntgenundersökning ProjektinformationPDF
 • Se mig, prata med mig och lyssna på mig (om barn som anhöriga) ProjektinformationPDF
 • Att använda patientrapporterade utfallsmått i nationella kvalitetsregister för barn och unga med långvarig sjukdom ProjektinformationPDF
 • Tonårsutveckling - ett prospektivt longitudinellt program som avser att studera tonåringars sociala nätverk, missbruk, psykiska hälsa och skolfungerande ProjektinformationPDF
 • Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd ProjektinformationPDF
 • Barn med astma - en prospektiv studie om hur läkemedel påverkar saliv ProjektinformationPDF
 • Interaktivt kommunikationsstöd inom radiologisk kontext (ICIR) -interaktion med barn vid akuta undersökningar ProjektinformationPDF

Läs mer om projekt med internationella samarbetspartners

Sidan uppdaterad 2020-03-12

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka