Planerat underhåll

Störningar på grund av planerat underhåll kan ske mellan 21-22 oktober.

Disputationer och licentiatseminarier

Kommande disputationer och licentiatseminarier

Disputation 26 oktober 2020

Namn: Kåre Karlsson
Ämne: Hälsa och Vårdvetenskap
Tid: 09.00
Plats: Forum Humanum, Hälsohögskolan
Spikning: 5 oktober kl 10:00 i Röda Rummet Forskarskolan Hälsa och Välfärd


Sidan uppdaterad 2020-10-02