Forskarskolan Hälsa och Välfärd

Forskarskolan Hälsa och Välfärd finns vid Hälsohögskolan på Jönköping University. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. 

Forskarutbildningsämnen

Forskarskolan Hälsa och Välfärd har en tvärvetenskaplig grund. Som doktorand kan du välja att fördjupa dig inom något av följande forskarutbildningsämnen:

Den tvärvetenskapliga ansatsen syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg. Detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens eller patientens behov i fokus.

Examen

Studierna i forskarutbildningen leder till en filosofie licentiatexamen eller en filosofie doktorsexamen inom respektive ämne. Avhandlingen skrivs med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå om totalt 30 hp för licentiatexamen och 60 hp för doktorsexamen. Utöver detta skriver doktoranden ett avhandlingsarbete som omfattar 90 hp respektive 180 hp.

Mer information om forskarutbildningskurserna hittar du här.

Sök till forskarutbildningen vid Hälsohögskolan

Den som vill bli doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd kan ansöka på två olika sätt:

  1. Den presumtiva doktoranden söker en av Hälsohögskolans utannonserade doktorandtjänster enligt de anvisningar som angivits i annonsen.
  2. Den presumtiva doktoranden har intyg på finansiering, motsvarande två års forskarutbildning på heltid till licentiatexamen eller fyra års forskarutbildning på heltid till doktorsexamen, via externa forskningsmedel. Huvudhandledare och presumtiv doktorand kontaktar sedan forskarskolans föreståndare.

Samverkan

För att stärka forskarutbildningen och skapa en kreativ forskningsmiljö har Forskarskolan Hälsa och Välfärd knutit avtal med ett antal högskolor och forskningsinstitutioner.

Doktoranderna uppmuntras att samarbeta med verksamheter som anknyter till doktorandens forskning. Därigenom skapas nätverk mellan verksamheter och forskningen.

I länkarna nedan hittar du de partnerhögskolor och organisationer som Hälsohögskolan samverkar med.

Kontakt

Personal

Jan Mårtensson, professor, föreståndare för Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Karolina Boberg, forskarutbildningskoordinator
Karina Huus, docent, ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Magnus Jegermalm, professor, ämnesföreträdare Välfärd och socialvetenskap

Doktorander

Ahonen, Hanna – Hälsohögskolan
Aronson, Olov – Hälsohögskolan
Bergerum, Carolina – Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Bergman, Paula – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Björklund, Ann-Christin – Hälsohögskolan
Carlén, Kristina – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Diaz Cruz, Maria Araceli – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Egonsdotter, Gunilla – Hälsohögskolan
Ekström, Elin – Hälsohögskolan, Jönköpings kommun
Frank, Amanda – Hälsohögskolan, Högskolan Dalarna
Gabrielsson Järhult, Felicia – Hälsohögskolan
Gremyr, Andreas – Hälsohögskolan
Grynne, Annika – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Hedmo, Cecilia – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Holmqvist, Malin – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Howell, Marcia – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Hult, Lina – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Jiang, Nan – Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Johansson, Anette – Hälsohögskolan, Jönköpings kommun
Johansson, Isabelle – Hälsohögskolan
Johansson, Lisbeth – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Johansson, Yvonne – Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Johnsson, Anette – Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Kapetanovic, Sabina – Hälsohögskolan
Karlsson, Kåre – Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Koldestam, Maria – Region Jönköpings län, Hälsohögskolan
Li, Liya – Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Lindholm, Heléne – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Linjun, Shi – Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Lowejko, Alexander – Hälsohögskolan, Nässjö kommun
Lu, Qi – Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Lundgren, Dan – Hälsohögskolan, Regionförbundet Jönköpings län
Masano, Robert – Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Mgunga, Peter – Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Monwell, Bodil – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Mårtensson, Sophie – Hälsohögskolan
Möller, Saffran – Hälsohögskolan
Niia, Anna – Hälsohögskolan, Mälardalens högskola
Norrman Brandt, Eva – Hälsohögskolan, Implement
Persson, Emmelie – Hälsohögskolan
Persson, Sofia – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Roos af Hjelmsäter, Elin – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Rundqvist, Louise – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Siebmanns Sandra – Hälsohögskolan
Stadin, Magdalena – Hälsohögskolan
Stevenson, Katherine – Hälsohögskolan
Suutari, Anne-Marie – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Tengelin, Ellinor – Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Thapa, Dip Raj – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Tingsvik, Catarina – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Tompa, Andrea – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Wallin, Pontus – Hälsohögskolan, Solberga by
Wu, Eline – Hälsohögskolan, Karolinska Institutet
Yajuan, Yang – Hälsohögskolan, Anhui Medical University
Zheng, Hong – Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Zhou, Lihua – Hälsohögskolan, Anhui Medical University
Åberg Cecilia – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde

Texten granskad / uppdaterad 2018-10-30

Forskning
Sidan uppdaterad 2015-04-28

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information