Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduction to Swedish Commercial Law 15 Credits

Course Contents

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i fråga om juridisk systematik och
metodik samt goda kunskaper inom det handelsrättsliga, främst det förmögenhetsrättsliga, området.
Kursen skall ge en god grund såväl för blivande revisorer som för andra med intresse av juridik.

Kursen innefattar två delar om vardera 7,5 högskolepoäng, HÖK I och HÖK II. Förutom en allmän
orientering om rättsordningens struktur, juridisk metodik samt samhällets domstols- och
myndighetsorganisation innehåller kursen en genomgång av följande ämnesavsnitt:
HÖK I - Rättsteknik, Allmän förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Köprätt, EU-rätt, Krediträtt, Ersättningsrätt samt Associationsrätt.
HÖK II - Fastighetsrätt, Arbetsrätt, Marknads- och konkurrensrätt, Immaterialrätt, Ekonomisk familjerätt samt Straff- och processrätt.

Prerequisites

General entry requirements

Level of Education: Undergraduate G1N
Course code/Ladok code: AJBG13
The course is conducted at: Jönköping International Business SchoolLast modified 2016-12-07 08:46:45