Publications

  • Hugo, M., Hedegaard, J., Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation More information
  • Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts. (pp. 30-35). More information
  • Aronsson, G., Nylén, E., Ishäll, L., Lindfors, P., Sverke, M. (2019). The long arm of the job – work characteristics and recovery windows in social welfare work. International Journal of Workplace Health Management 12(1), 15-27 More information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens. Information, Communication and Society 22(1), 55-72 More information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2018). Resources and repertoires: Elderly online practices. European Journal of Communication More information

All hits from DiVA (588)

Content updated 2015-08-14

Lifelong Learning
Content updated 2015-08-14
*
*
*
*
*


We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information