Policy documents and forms

On this website, you find importand documents and forms for the third-cycle education programme at the School of Engineering. To support doctoral students and supervisors you find Regulations and guidelines for first-, second- and third-cycle education at Jönköping University as well as the administrative procedure, Third-cycle programmes at the School of Engineering

Riktlinjer för forskarutbildningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping

Individual Study Plan/ ISP

Admission for third-cycle education

Antagning till utbildning på forskarnivåWord

Printing of the thesis

Tryckeri
Stema Specialtryck AB
Kontaktperson 
Daniel Larsson
Mobil: 070-81 35 17
E-mejl: daniel.larsson@stema.nu

Public defence

Anhållan om disputationWord
Authorship statement

Degree

Ansökan om examensbevis inom forskarutbildning
Lönejustering för doktorander anställda vid JTH

Content updated 2020-11-02