Utbildningar för yrkesverksamma

Utbildningarna som erbjuds genom SPARK och Jönköping University har en stark koppling till näringslivet i regionen. Företagen är med och utformar utbildningarna och får möjlighet att lära känna studenterna, bland annat genom näringslivsförlagda kurser. Därmed kopplas studenter och företag ihop redan under studietiden, vilket underlättar er rekryteringsprocess och kompetensförsörjning – och ger våra ingenjörer jobb efter avslutad utbildning.

För yrkesverksamma erbjuds ett stort antal fristående kurser som exempelvis ledarskapskurser, flervariabelanalys, Lean Production, projektledning och inköpslogistik.


Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Utbildningen ges i samarbete med Mälardalens högskola.

För yrkesverksamma finns möjlighet att gå en 4-årig utbildning där forskning varvas med kurser. Utbildningen utformas för att tillgodose ett företags särskilda behov av spetskompetens. Industridoktorandutbildningen kan stärka deltagande företags konkurrenskraft och samtidigt förbereda individer för specialistpositioner inom företagen.

Gjuteribranschen, Tekniska Högskolan, Svenska Gjuteriföreningen och Swerea SWECAST satsar gemensamt för att långsiktigt stärka och utveckla svensk gjuteriindustri. Programmen och kurserna sker till stor del på distans, vilket ger möjlighet att kombinera arbete och studier.

Med YH ges utbildningar till yrkesroller som är tydligt efterfrågade på arbetsmarknaden eller kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Minst 25 procent av utbildningen är förlagd inom respektive bransch.

Projektet Industrial Masters in Assistive Technology (MASTech) syftar till att utveckla en 2-årig masterutbildning för studenter som vill arbeta med innovativ produktutveckling och/eller tillverkning av produkter som är riktade till individer med en funktionsnedsättning. Utbildningen ges av Hälsohögskolan.

Sidan uppdaterad 2020-10-27