Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan 

Partnerföretag: Fagerhults Belysning AB, Husqvarna AB, Obos Sverige AB, Thule Sweden AB, YaPLM AB

Projekttid: 2020-2023

Forskarteam:

Fredrik Elgh (Projektledare)

Carin Rösiö

Roland Stolt

Kristina Säfsten


INTEGRATED DEVELOPMENT OF PRODUCTS AND PRODUCTION

I synergiprojektet IDEAL samarbetar SPARKs forskare med partners från industrin för att besvara frågan; Hur kan integrerade produkt- och produktionsplattformar stödja agil och behovsstyrd produktframtagning?

Idag står många företag inför utmaningen att kunna leverera unika produkter samtidigt som fördelarna med massproduktion eftersträvas. Att utveckla både produkter och produktionssystem som kan anpassas till både kortsiktiga och långsiktiga förändringar kräver nya strategier, metoder och arbetssätt.

En utvecklingsprocess som stöds av integrerade produkt- och produktionsplattformar för tillverkande företag som måste hantera olika krav och hög förändringstakt kommer gynna konkurrenskraften.

I IDEAL-projektet samarbetar SPARKs forskare med industripartners inom fyra delprojekt som fokuserar på planering och utveckling av plattformar samt olika former av stöd för integration. För att nå målet krävs olika utvecklingsaktiviteter, till exempel djupgående case-studier, utveckling av nya metoder och förändring av arbetssätt. Aktiviteterna kommer fokusera på förståelse och metodutveckling och bidra till både generell kunskap och industriell tillämpning.

Grafik som beskriver forskningsprojektet IDEAL på JTH.

Förväntat resultat

- Målet är att stödja utveckling, integration och användning av produkt- och produktionsplattformar i industriell produktframtagning, så att tillverkande företag effektivt kan erbjuda unika produkter och samtidigt säkerställa en förmåga att hantera marknadsförändringar, nya lagar, teknikutveckling och olika intressenters krav, säger Fredrik Elgh, projektledare.

Finansiär

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?