Inom SPARK bedrivs forskning och utbildning i tre submiljöer. Varje submiljö representerar olika behov som måste tillgodoses för att göra dagens industriella verksamhet mer kunskapsintensiv.

Advanced and optimised components, materials and manufacturing