AFAIR - flervetenskaplig satsning på tillämpad AI

AFAIR (Ambidexteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet) är Jönköping Universitys flervetenskapliga satsning med fokus på tillämpad artificiell intelligens (AI), som görs med flera företag.

Jönköping Universitys (JU) forsknings- och utbildningsmiljö SPARK främjar genom spetsforskning företags utveckling av kunskapsintensiva produkter, tjänster och processer. Inom den miljön utvecklas nu den nya forskarsatsningen AFAIR (Ambidecteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet).

- Ett genomgående tema i satsningen är att utveckla förmågan hos de deltagande företagen att tillämpa datadrivna och algoritmbaserade ansatser för verksamhetsutveckling, säger Joakim Wikner, professor i logistik på Tekniska Högskolan i Jönköping och projektledare för AFAIR.

Responsivitet syftar till företags förmåga att på ett konkurrenskraftigt sätt att följsamma mot marknadens krav och förändringar.

Forskarna i AFAIR ska bland annat titta på hur AI kan effektivisera flöden och arbetet med kunderbjudanden. De ska även undersöka hur organisationer hanterar teknikutveckling och på en mer strategisk nivå kan införa och utnyttja AI-baserade verktyg.

Inom projektet kommer därför datadrivna algoritmer och metoder baserade på maskinlärning anpassas och utvecklas. Då dessa lösningar är tänkta att utgöra beslutsstöd, alternativt fatta automatiska beslut, blir en viktig komponent deras förmåga att resonera kring och motivera sina rekommendationer eller beslut.

Nyckelföretag i AFAIR är: Combitech, Fagerhults belysning, Husqvarna, Saab Training Systems och Siemens Industrial Turbomachinery och fler företag kommer att ansluta efter hand.

Forskarna vid Jönköping University hoppas att det första projektet inom ramen för AFAIR ska dra igång under första kvartalet 2021.

Läs mer om AFAIR på nyteknik.se!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner, AFAIR

Joakim Wikner, professor i logistik på Tekniska Högskolan: 036-10 16 37, joakim.wikner@ju.se


Anette Johansson, universitetslektor i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan: 036-10 17 22, anette.johansson@ju.se


Niklas Lavesson, professor i datateknik på Tekniska Högskolan och ledare för Jönköping AI Lab: niklas.lavesson@ju.se


Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation på Tekniska Högskolan: 036-10 16 44, annika.engstrom@ju.se


Ulf Johansson, professor i datavetenskap på Tekniska Högskolan med inriktning mot maskininlärning: 036-10 17 43, ulf.johansson@ju.se


Hamid Jafari, universitetslektor i logistik på Tekniska Högskolan: 036-10 18 64, hamid.jafari@ju.se

Sidan uppdaterad 2020-11-12