Joakim Krantz

Postdoktor

Joakim Krantz är en av forskarna inom Skolchefsinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hans forskningsintressen handlar bland annat om villkor och förutsättningar för professionalisering, styrning och meningsskapande i pedagogisk praktik, samverkan och frågor som handlar om organisation och ledarskap. 

Joakim Krantz disputerade 2009 med avhandlingen Styrning och mening: - anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHan har tidigare arbetat som universitetslektor vid Linnéuniversitetet, där han bland annat ingick i projekt kring dokumentstyrningens påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella. Han har även varit involverad i att göra kulturanalyser i skol- och utbildningsverksamheter.


Publikationer:


Alla träffar från DiVA (23)

Sidan uppdaterad 2019-09-12