ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Tidigare vinnare

Här finns tidigare års vinnarbidrag i vår uppsatstävling.

2018

Therese Winqwist med uppsatsen:
"Den digitala folkhögskolan? En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag".PDF

Johanna Boberg och Matilda Martinsson med uppsatsen:
"Det gränslösa arbetslivets villkor. En blandstudie om hur tjänstemän i en global organisation upplever och hanterar flexibla arbetsvillkor".PDF

2017

André Hedberg och Marcus Kullman med uppsatsen:
"Is Everyone On Board? An Exploratory Study About Individual Sustainability-Oriented Knowledge in Swedish Corporate Boards of Directors".PDF

Annie Sundling med uppsatsen:
"Sverige vs. Danmark – En komparativ studie av läroplanerna med fokus på modersmålsämnenas skrivningar om skönlitteratur och läsning".PDF

2016

Juliette Ramberg de Ruyter med uppsatsen:
"Den avgörande kreativiteten – Internationella och svenska tendenser, aspekter, paradoxer och framåtblickande perspektiv i relation till kreativitet och utbildningslogiker i det senmoderna samhället."PDF

Axel Hederstedt med uppsatsen:
"Relationellt arbete lärare-elev. En systematisk litteraturstudie om betydelsen av en god lärare-elev relation."PDF

2015

Amanda Norder och Catarina Drott med uppsatsen:
"Knowledge and networks – A field study."PDF

Maria Malgeryd med uppsatsen:
"Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering."PDF

2014

Sivan Bapir och Kajany Varatharajah med uppsatsen:
"Leading learning: A managerial perspective on promoting team learning in a software development company."PDF

Johanna Petrén och Linnea Stenberg med uppsatsen:
"Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur matematiklärare kan uppfatta studieteknik."PDF

2013

Charlotte Arkenback med uppsatsen:
"Grupphandledning i matematik. Dialogen - en väg att utveckla vuxnas matematikkompetenser."PDF

Nathalie Thalberg Pedersen och Linda Staflund med uppsatsen:
"Innovating in the 'dream factory': Social change through mindset-change. Evidence from Kerala, India."PDF

2012

Helena Colliander med uppsatsen:
"Relations, methods and motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan."PDF

Maria Lundqvist med uppsatsen:
"Utbildning och hälsa – en studie om humankapitalets effekter på länders ekonomiska tillväxt."PDF

 

Läs mer om vår uppsatstävling

2019-03-19
ENCELL
Sidan uppdaterad 2019-03-19
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information