Alla litterära och konstnärliga verk skyddas av upphovsrättslagen. Du som är student behöver därför vara medveten om hur du får använda material från böcker och artiklar, till exempel bilder, tabeller och figurer. Ibland behöver du söka tillstånd hos upphovsrättsinnehavaren för att få använda en bild i ditt arbete.

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring användning av upphovsrättsskyddat material.

Upphovsrätten ger skaparen av ett verk (upphovsrättsinnehavaren) rätten att bestämma hur verket får användas. Upphovsrättslagen styr hur man får använda någon annans material.

Om du vill använda dig av någon annans material behöver du alltså först ta reda på om och i så fall hur du får använda och publicera materialet. Ofta finns det licenser och avtal som gör att du får använda dig av materialet. Ibland behöver du dock kontakta upphovspersonen eller förlaget och be om lov att få använda deras material.

Läs mer

Riksarkivet om upphovsrätt: Kortfattade och tydliga förklaringar av upphovsrätt och användning av upphovsrättskyddat material.

Nej, det material som din lärare har publicerat i Canvas får inte delas vidare i andra forum. Det gäller alla typer av material, till exempel presentationer, artiklar, övningstentor och kompendier.

Du får göra en kopia av till exempel en presentation för eget bruk, men du har inte rätt att kopiera i flera exemplar och sprida materialet vidare till andra eller att göra det tillgängligt på digitala plattformar på Internet eller i sociala medier.

Varför är det så? Avtalet med Bonus Copyright Access, som reglerar hur vi får använda upphovsrättskyddat material, slår fast att man bara får dela upphovsrättskyddat material i det nätverk och i den digitala plattform (Canvas) som både studenter och lärare använder. Ingen annan spridning är tillåten.

JU har ett avtal med Bonus Copyright Access som tillåter att studenter använder upphovsrättsskyddat material, till exempel bilder, tabeller och figurer från böcker och artiklar, inom JU utan att fråga om tillstånd. Referens ska alltid anges.

Det går alltså bra att använda till exempel en figur från en bok eller artikel i ett arbete som ska redovisas muntligt eller laddas upp i Canvas och bara läsas av din lärare eller examinator och dina kurskamrater.

Om arbetet ska publiceras och bli tillgängligt utanför JU gäller inte detta undantag. Se nedan.

Om du vill använda till exempel en figur ifrån en bok eller artikel i en uppsats som ska publiceras i DiVA och bli tillgänglig för personer utanför JU behöver du alltid fråga ansvarig utgivare eller upphovsrättsinnehavare om lov först. Oftast går det då bra att använda bilden. Du kan läsa mer om hur du gör längre ner på sidan, under Hur söker jag tillstånd att få använda en bild?

Ange sedan i din referens att du har fått lov att använda materialet, till exempel genom att skriva "Används med tillåtelse från förlaget". Du kan se exempel på hur en sådan referens kan se ut i bibliotekets APA-guide: Tabeller och figurer

Utelämna bilder

Om du inte har lyckats få tillstånd eller inte vill söka tillstånd att använda bilder, kan du välja att ta bort upphovsrättsskyddade bilder från din uppsats innan den laddas upp i DiVA. Då kan du till exempel skriva: "Den elektroniska versionen av uppsatsen saknar bilder på grund av upphovsrättsliga skäl" eller något liknande.

Bilder från böcker

Om du vill använda till exempel en figur ur en bok är det smidigast att du mejlar förlaget. De kan hjälpa dig vidare. Tänk på att du behöver få ett skriftligt tillstånd och att du sedan ska spara det, som ett slags kvitto.

Bilder från artiklar

Om du vill använda en figur eller bild ur en artikel i en tidskrift kan du ofta söka tillstånd via tjänsten RightsLink (CCC). Många tidskrifter är anslutna till denna tjänst och oftast får du svar direkt på skärmen om att du kan använda bilden i din uppsats utan kostnad.

Gör så här:

1. Sök upp artikeln på tidskriftens webbplats.

2. Du hittar oftast länken någonstans runt artikelns titel och det kan stå till exempel "Permissions", "Reprints & Permissions", "Request permission", "Get rights and content" m.m.

3. I RightsLink-formuläret väljer du sedan vad du ska använda och till vad, till exempel en bild till en uppsats, och klickar dig vidare i formuläret tills du ser om du får använda bilden eller ej.

Exempel på hur RightsLink kan se ut i olika artiklar.

Ibland behöver du skapa ett konto i RightsLink för att komma vidare. Även om det känns lite krångligt, går det fortare än att kontakta förlaget på annat sätt.

Videon How to Obtain Permission To Reuse Figures and Tables - Figure Permission from Published Papers [05:32] lär dig mer om hur du använder RightsLink.

Du kan använda skärmdumpar från en film, tv-serie eller webbsida i en uppsats som ska laddas upp i DiVA, men du behöver fråga upphovsrättsinnehavaren om lov först. Filmer och tv-program är skyddade av upphovsrätten. Detsamma gäller till exempel webbsidor som innehåller bilder. En skärmdump blir då som ett foto av upphovsrättsskyddat material.

När du mejlar en upphovsrättsinnehavare: Tänk på att förklara att du ska använda skärmdumparna i en uppsats och att syftet är icke-kommersiellt.

Du har rätt att citera delar av ett verk i enlighet med god sed och i den omfattning som är motiverat av ändamålet. Det ska alltså finnas ett behov att ha med delar av någon annans text i din text. Om du ska granska en text kritiskt eller vill belysa dina resonemang eller tolkningar av en text kan det vara motiverat att citera delar av texten i din uppsats. Hur mycket du kan citera varierar från fall till fall, men i vetenskapliga sammanhang kan det vara ganska stora delar. Du får dock inte citera ett helt verk. God sed innebär att du anger referens och inte citerar i onödan.

Tänk på att denna citeringsrätt endast gäller text, inte bilder.

Om bilden har en licens, till exempel Creative Commons, behöver du inte söka tillåtelse hos upphovsrättsinnehavaren.

Om du inte hittar någon licens, tar du kontakt med personen eller organisationen bakom webbplatsen för att söka tillstånd att använda bilden. Om en fotograf eller konstnär står angiven bör du se om du kan få tag i den personen direkt. Du kan också söka efter bildskaparens namn på webbplatsen för upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt och söka tillstånd via dem. Kostnader kan tillkomma.

Ja, vissa bilder kan du använda utan att be om tillstånd.

Creative Commons

Om en bild (eller text, film etc.) är märkt med en Creative Commons-licens, har upphovsmakaren redan i förväg märkt ut hur du får använda bilden. Du behöver alltså inte be om tillstånd, men ange alltid upphovsmakare.

CC-licenser baseras på fyra villkor och dessa kan uttryckas antingen grafiskt med symboler eller skriftligt med förkortningar:

Dessa kan sedan kombineras på sex olika vis:

Det finns ännu en märkning: CC0 (CC noll) handlar om att upphovspersonen har avsagt sig alla rättigheter och du kan använda verket eller bilden som du önskar. Verket har därför blivit en del av den kulturella allmänningen (public domain).

Public Domain

Public Domain är en amerikansk märkning för bilder utan upphovsrättsskydd. Oftast är bilderna så gamla att upphovsrätten upphört. Finns det en upphovsperson ska du ange den, men du behöver alltså inte be om tillstånd att få använda bilden.

Nedan ser du hur en CC0- och en Public Domain-märkning kan se ut:

Här är tips på sidor där du kan hitta bilder som kan användas fritt:

Tänk på att många av sidorna har reklam för foton som går att köpa! Kontrollerna noggrant att du har valt en fri bild.