Search toggle

Hantera referenser med EndNote

Hantera referenser med EndNote

För studenter: EndNote Online

EndNote Online (tidigare känt som EndNote Web) är ett webbaserat referenshanteringsprogram för högskolans studenter. När man till exempel skriver en uppsats eller examensarbete är EndNote Online ett bra verktyg att använda för att skriva sina citeringar och referenser på ett korrekt och enhetligt sätt. EndNote Online finns kopplat till ordbehandlingsprogrammet Word för alla studenter på JU.

För personal: EndNote

All personal vid Jönköping University har  tillgång till EndNote referenshanteringsprogram. Med EndNote kan du skriva referenser och skapa referenslistor på ett korrekt sätt enligt det referenssystem du använder. Det består av ett program som laddas ned till din dator och hanterar och ordnar  dina referenser, samt ett insticksprogram (Cite While You Write) för Word som du använder när du sedan ska infoga citeringar i texten samt skapa referenslistor, vilket programmet genererar automatiskt allt eftersom du lägger till fler referenser.

Du kan också använda den något enklare webbaserade versionen av programmet, EndNote Online, och importera och exportera referenser mellan EndNote och EndNote Online.

Kom igång med EndNote

EndNote laddas ned från startknappen på din dator inom högskolans nätverk. Ett enkelt sätt att komma igång med EndNote är att använda bibliotekets EndNote-guide.

Sidan uppdaterad 2019-02-12

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information