• Välkommen på forskarfrukost


  Fredagen den 25 januari bjuder biblioteket högskolans forskare på frukost.
 • Ny grupprumsbokning


  Lördagen den 19 januari byter biblioteket system för grupprumsbokning.
 • Mediearkivet blir Retriever Research


  Mediearkivet byter namn till Retriever Research. Databasen innehåller förutom de flesta svenska dagstidningarna även ett stort antal tidskrifter, norska dagstidningar och ett omfattande webbarkiv.
 • Jönköpings-Posten i fulltext


  Nu finns Jรถnkรถpings-Posten och flera andra lokala dagstidningar i fulltext i Retriever Research.
 • Retriever Business ersätter Affärsdata


  Databasen Affärsdata ersätts från årsskiftet av Retriever Business. Retriever Business är en del av Retriever Research (före detta Mediearkivet) och innehåller årsredovisningar och annan företagsinformation om svenska företag.