Search toggle

Biblioteket i siffror

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lokala (initiala) lån

61 883

56 986

50 744

46 661

41 971

41 343

42 373

Fjärrutlån

7 347

6 489

5 699

5 826

5 551

5 227

4 705

Uttag av artiklar i fulltext

295 417

385 641

381 232

397 983

464 436

540 561

625 587

Förvärv (tryckt material)

4 671

4 044

4 101

4 012

3 529

4 459

3 641

Pren. e-tidskrifter

16 662

16 041

18 164

19 622

22 624

23 655

63 432*

Besök

450 000

409 725

366 484

338 204

335 453

366 962

370 652

Elektronisk referenstjänst (antal frågor)

1 175

1 118

1 041

918

941

803

1 101

Användarundervisning

(antal timmar)

341

423

384

332

319

363

368

Användarundervisning

(antal deltagare)

4 427

4 622

4 943

4 302

5 433

5 860

5 776

Helårsanställda

21,2

21,8

19,4

18,8

18,1

18,1

17,4

Omsättning (exkl. lokaler) (mkr)

20,6

21,4

20,1

19,8

21,2

22,3

25,6

Andel av högskolans totala omsättning (exkl. lokaler)

2,6%

2,7%

2,6%

2,4%

2,7%

2,8%

3,1%

 

* Ändrade möjligheter att räkna antal e-tidskrifter beroende på byte av bibliotekssystem.

Sidan uppdaterad