Oxford University Press

Forskare vid Jönköping University kan publicera sig open access utan att betala någon författaravgift (Article Processing Charge) i ett stort antal tidskrifter som publiceras av Oxford University Press.

Detta är möjligt i och med att Jönköping University deltar i det nationella avtalet Oxford Journals för perioden 2019-2021. 

Genom avtalet görs artikeln fritt tillgänglig för alla utan att en prenumeration på tidskriften krävs.

Vilka tidskrifter ingår i avtalet?

Avtalet omfattar avgiftsfri publicering i 313 prenumerationsbaserade tidskrifter.

Observera att det endast är författaravgiften (APC) som är avgiftsfri. Det kan tillkomma ytterligare kostnader för exempelvis illustrationer.

Lista över tidskrifter som ingår i avtaletExcel.

Vem kan utnyttja avtalet?

För att kunna utnyttja tjänsten ska du vara corresponding author till artikeln samt vara affilierad till Jönköping University och ange affilieringen i artikelns författaruppgifter.

Corresponding author är den huvudansvarige författaren, det vill säga den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publiceringen.

Hur går jag tillväga?

När artikeln har antagits för publicering får du e-post med inloggningsuppgifter till Author Services Site.

  • På sidan Manuscript Licenses väljer du vilken typ av licens som artikeln ska publiceras under. När du godkänt villkoren för licensen kommer du till sidan Publishing Charges for Your Article.
  • På sidan Publishing Charges for Your Article finns en underrubrik som heter Open Access Prepayment Account med en rullmeny. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.
  • Efter att du registrerat dina övriga uppgifter kommer Högskolebiblioteket att verifiera att artikeln tillhör en forskare affilierad till Jönköping University.
  • Artikeln publiceras som open access.

Sidan uppdaterad 2020-05-20