Search toggle

Om permanenta länkar till fulltextdokument

Varför kan man inte kopiera länken direkt från webbläsaren?

  • Om du kopierar länken till en publikation direkt från webbläsarens adressfält när du är inne i någon av bibliotekets avgiftsbelagda databaser kommer länken inte att fungera utanför högskolans nät. Databasen kommer då inte att veta att du har behörighet. Därför läggs ett proxyprefix till i länken som gör att du tar vägen via bibliotekets proxyserver.
  • URL:en, alltså den adress som du ser i webbläsarens adressfält, innehåller inte alltid uppgifter om en specifik publikation. En sådan URL leder till rätt webbplats, men inte alltid till rätt publikation.
  • När du söker fram en publikation i en databas finns ibland så kallad sessionsdata med i URL:en. Om du kopierar en URL inklusive detta data är det inte säkert att länken fungerar nästa gång eftersom du då inte är kvar i samma session.
  • En fördel med att skapa länkar utifrån vår guide är att de i många fall blir avsevärt mycket kortare. De blir alltså smidigare att hantera i referenslistor.

Sidan uppdaterad 2020-05-20