Search toggle

Länka till artiklar och böcker

Här beskrivs hur du skapar permanenta länkar till publikationer i bibliotekets databaser.

När du vill skapa länkar till publikationer i bibliotekets databaser fungerar det oftast inte att kopiera den länk som du ser i webbläsarens adressfält. Det finns flera skäl.

Länken (URL:en) ska i de flesta fall börja med ett så kallat proxyprefix (http://proxy.library.ju.se/login?url=). Prefixet gör att länken fungerar även utanför högskolans nätverk. Verktyget nedan låter dig enkelt lägga till proxyprefixet till en URL.

I vissa databaser används DOI. Det står för Digital Object Identifier och är ett identifikationsnummer för elektroniska dokument.När du konstruerat en länk, testa den innan du anger den i en referenslista.

Biblioteket kan inte garantera att länkar skapade med hjälp av denna guide fungerar för alltid. Ett byte av plattform hos en databasleverantör kan medföra att länkar slutar att fungera, och dessa ändringar ligger utanför bibliotekets kontroll.

Sidan uppdaterad 2020-09-23