Search toggle

Hantera forskningsdata

I utvecklingen mot öppen vetenskap är det inte bara tillgång till publikationer som har betydelse. Även den data som forskningen baseras på förväntas finnas öppet tillgänglig.

Grundtanken är att redan insamlad rådata ska kunna återanvändas för fortsatt forskning och kunskapsutveckling, i de fall det är möjligt. En viktig princip när det gäller hantering av forskningsdata är att den ska vara FAIR: Findable, Accessible, Interoperable och Reusable.

Datahanteringsplan

Datahanteringsplanen är det verktyg som används för att säkerställa ett genomtänkt arbete med forskningsdata. Datahanteringsplanen ska vara ett levande dokument som utvecklas efterhand. Syftet är att planen ska utgöra ett stöd tidigt i forskningsprocessen för att undvika framtida problem i datahanteringen. Många forskningsfinansiärer kräver en datahanteringsplan redan i samband med forskningsansökan.

Säker lagring

Det är viktigt att forskningsdata sparas på ett säkert sätt under arbetet. IT-avdelningen vid JU hjälper till med olika lagringslösningar beroende på behov.

Arkivering

Arbetet med forskningsdata är inte avslutat förrän sparad data arkiverats. Arkivfunktionen vid JU ger råd i samband med detta.

Sidan uppdaterad