Search toggle

Doktorandkurser

Biblioteket erbjuder kursen Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp.

Kursen är avsedd för doktorander och är särskilt lämplig i ett tidigt skede av forskarutbildningen. Den ges efter behov och anpassas till respektive fackhögskola.

För en närmare beskrivning av kursen, se exempel på kursplaner (kan komma att ändras):

Sidan uppdaterad