Search toggle

Forskar- & lärarstöd

Högskolebiblioteket erbjuder en rad tjänster för att stödja utbildning och forskning vid Jönköping University.

Forskningspublicering

I samband med publicering av forskningsresultat erbjuder biblioteket strategiskt stöd när det gäller tidskriftsanalys, spridningsmöjligheter och upphovsrätt i samband med parallellpublicering i öppna arkiv.

Genom bibliotekets ingångna avtal kan det finnas möjlighet till fri eller rabatterad publicering i tidskrifter med open access-möjligheter.

Vi hjälper även till med registrering av publikationer i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

Läs mer om bibliotekets stöd vid publicering.

Forskningsdata

Biblioteket erbjuder rådgivning och samordning av tjänster som rör hantering av forskningsdata och upprättande av datahanteringsplan.

Läs mer om stöd i samband med hantering av forskningsdata.

Bibliometriska analyser

Biblioteket kan hjälpa till med att ta fram publiceringsstatistik och genomföra bibliometriska analyser och nätverksvisualiseringar.

Läs mer om bibliotekets stöd inom bibliometri.

Informationssökning

Biblioteket erbjuder personlig rådgivning i samband med sökning av vetenskaplig litteratur, exempelvis inför en litteraturöversikt. Det kan bland annat gälla sökprocessen, sökstrategi, val av söktjänst, sökteknik och databasfunktionalitet.

Boka tid för rådgivning vid informationssökning.

Referenshantering

EndNote är ett referenshanteringsverktyg som all personal vid Jönköping University har tillgång till. Biblioteket erbjuder support i användandet av programmet.

Läs mer i EndNote-guiden.

Kurser för forskare, lärare och doktorander

Biblioteket erbjuder kursen Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp. Kursen är avsedd för doktorander och är särskilt lämplig i ett tidigt skede av forskarutbildningen. 

Biblioteket bidrar också med en föreläsning i kursen Grundläggande högskolepedagogik.

Sidan uppdaterad