Search toggle

Forskar- & lärarstöd

Högskolebiblioteket erbjuder en rad tjänster för att stödja utbildning och forskning vid Jönköping University.

Forskningspublicering

I samband med publicering av forskningsresultat erbjuder biblioteket strategiskt stöd när det gäller tidskriftsanalys, spridningsmöjligheter och upphovsrätt i samband med parallellpublicering i öppna arkiv.

Genom bibliotekets ingångna avtal kan det finnas möjlighet till fri eller rabatterad publicering i tidskrifter med open access-möjligheter.

Vi hjälper även till med registrering av publikationer i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

Läs mer om bibliotekets stöd vid publicering.

Forskningsdata

Biblioteket erbjuder rådgivning och samordning av tjänster som rör hantering av forskningsdata och upprättande av datahanteringsplan.

Läs mer om stöd i samband med hantering av forskningsdata.

Bibliometriska analyser

Biblioteket kan hjälpa till med att ta fram publiceringsstatistik och genomföra bibliometriska analyser och nätverksvisualiseringar.

Läs mer om bibliotekets stöd inom bibliometri.

Informationssökning

Biblioteket erbjuder personlig rådgivning i samband med sökning av vetenskaplig litteratur, exempelvis inför en litteraturöversikt. Det kan bland annat gälla sökprocessen, sökstrategi, val av söktjänst, sökteknik och databasfunktionalitet.

Boka tid för rådgivning vid informationssökning.

Referenshantering

EndNote är ett referenshanteringsverktyg som all personal vid Jönköping University har tillgång till. Biblioteket erbjuder support i användandet av programmet.

Läs mer i EndNote-guiden.

Kurser för forskare, lärare och doktorander

Biblioteket erbjuder kursen Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp. Kursen är avsedd för doktorander och är särskilt lämplig i ett tidigt skede av forskarutbildningen. 

Biblioteket bidrar också med en föreläsning i kursen Grundläggande högskolepedagogik.

Undervisning i program och kurser

Biblioteket ger undervisning i informationssökning för studenter som en del i en kurs eller program. Undervisningen planeras i samråd med kursansvarig eller lärare och anpassas efter utbildningsnivå för att integrationen med utbildningen ska bli så bra som möjligt.

Vi erbjuder även handledning i samband med uppsatsskrivning och andra arbeten.

Läs mer om bibliotekets undervisning i program och kurser.

Lån via internposten

Anställda vid Jönköping University kan reservera böcker som inte är utlånade och få dem skickade till sitt postfack. Klicka på reservera i exemplarposten i Primo så kommer lånet med internposten.

Fjärrlån

Böcker och artiklar som inte finns på Högskolebiblioteket kan vi förmedla genom fjärrlån.

Läs mer och beställ fjärrlån.

Inköpsförslag

Vi sätter stort värde på inköpsförslag från dig som är lärare, forskare eller doktorand. 

Obligatorisk kurslitteratur vid program och kurser vid JU köps in och görs tillgänglig i bibliotekets kursbokssamling till varje terminsstart, förutsatt att aktuella litteraturlistor i god tid registrerats i KursInfo. Kontakta biblioteket för komplettering under terminstid.

Lämna inköpsförslag.

Sidan uppdaterad 2020-09-30