Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Januari

Obs - Uppskjutet! Workshop: Rusta dig för den digitala framtiden

17 januari

<p><strong>V&auml;lkommen till en workshop d&auml;r ni f&aring;r st&ouml;d f&ouml;r att rusta er organisation f&ouml;r en digital framtid.&nbsp;&Ouml;ka medvetenheten om era f&ouml;r&auml;ndringsbehov och g&aring; fr&aring;n att vara en reaktiv till en proaktiv organisation.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Digitaliseringen erbjuder organisationer m&aring;nga potentiella f&ouml;rdelar, till exempel effektivisering och f&ouml;rb&auml;ttrade kundupplevelser.&nbsp;Problemet idag kan vara att veta vilken tr&aring;d man ska b&ouml;rja att dra i eller s&aring; &auml;r man os&auml;ker p&aring; vilka effekter som olika satsningar kommer att ge.<br /><br />I workshopen g&aring;r vi igenom ett verktyg som kan hj&auml;lpa till i beslutsprocessen f&ouml;r att kunna prioritera insatser och se n&auml;r i tid de beh&ouml;ver ske.<br /><br />M&aring;let med workshopen &auml;r att:</p><ul><li>Ge en konkret inblick i de strukturer som omger ett digitaliseringsarbete i en organisation.</li><li>Skapa f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r hur organisationer f&ouml;r&auml;ndras genom digital transformation.</li><li>Ge en metod f&ouml;r att kunna kontextualisera den f&ouml;r&auml;ndring som just din organisation g&aring;r igenom.</li></ul><p>Workshopen &auml;r en praktisk och interaktiv session, d&auml;r mycket av tiden kommer att l&auml;ggas p&aring; att du ska kunna jobba med fr&aring;gor som &auml;r relevanta f&ouml;r just din organisation.</p><p>&nbsp;</p><p>Workshopen leds av Bertil Lindenfalk, universitetsadjunkt i informatik vid J&ouml;nk&ouml;ping International Business School, J&ouml;nk&ouml;ping University, och&nbsp;riktar sig till er&nbsp;som &auml;r CTO, CIO, projektledare, organisationsutvecklare, Champions of transformation eller liknande inom sm&aring; och medelstora f&ouml;retag i J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n.<br /><br />Evenemanget &auml;r kostnadsfritt och h&aring;lls p&aring; svenska. Vi bjuder p&aring; fika.</p><p><a href="http://machform.hj.se/view.php?id=526200">Anm&auml;l dig</a> senast den 14&nbsp;januari 2019. Antalet platser &auml;r begr&auml;nsat till 20, s&aring; f&ouml;rst till kvarn g&auml;ller.</p><p><strong>Fr&aring;gor:</strong><br />Eventuella fr&aring;gor besvaras av Marco Stevenazzi, projektledare Transform to AAA, p&aring; <a target="_blank" href="mailto:marco.stevenazzi@ju.se?subject=Fr%C3%A5ga%20om%20workshopen%20%22Rusta%20dig%20f%C3%B6r%20den%20digitala%20framtiden%22">marco.stevenazzi@ju.se</a>.&nbsp;&nbsp;<br /><br />L&auml;s mer om&nbsp;<a target="_blank" href="https://ju.se/center/transform-to-aaa.html">Transform to AAA</a><br /><br /><em>Projektet Transform to AAA &auml;r ett initiativ f&ouml;r digital regional transformation och &auml;r finansierat och utvecklat av Europeiska regionalfonden, Region J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n, n&auml;ringslivet, Science Park och J&ouml;nk&ouml;ping University.</em></p><p><!-- <td class="mcnDividerBlockInner" style="padding: 18px;"> <hr class="mcnDividerContent" style="border-bottom-color:none; border-left-color:none; border-right-color:none; border-bottom-width:0; border-left-width:0; border-right-width:0; margin-top:0; margin-right:0; margin-bottom:0; margin-left:0;" /> --></p><p><!-- <td class="mcnDividerBlockInner" style="padding: 18px;"> <hr class="mcnDividerContent" style="border-bottom-color:none; border-left-color:none; border-right-color:none; border-bottom-width:0; border-left-width:0; border-right-width:0; margin-top:0; margin-right:0; margin-bottom:0; margin-left:0;" /> --></p>
17 januari
00:00

Plats

-


Direktlänk

Obs - Uppskjutet! Workshop: Rusta dig för den digitala framtiden

Välkommen till en workshop där ni får stöd för att rusta er organisation för en digital framtid. Öka medvetenheten om era förändringsbehov och gå från att vara en reaktiv till en proaktiv organisation.

 

Digitaliseringen erbjuder organisationer många potentiella fördelar, till exempel effektivisering och förbättrade kundupplevelser. Problemet idag kan vara att veta vilken tråd man ska börja att dra i eller så är man osäker på vilka effekter som olika satsningar kommer att ge.

I workshopen går vi igenom ett verktyg som kan hjälpa till i beslutsprocessen för att kunna prioritera insatser och se när i tid de behöver ske.

Målet med workshopen är att:

  • Ge en konkret inblick i de strukturer som omger ett digitaliseringsarbete i en organisation.
  • Skapa förståelse för hur organisationer förändras genom digital transformation.
  • Ge en metod för att kunna kontextualisera den förändring som just din organisation går igenom.

Workshopen är en praktisk och interaktiv session, där mycket av tiden kommer att läggas på att du ska kunna jobba med frågor som är relevanta för just din organisation.

 

Workshopen leds av Bertil Lindenfalk, universitetsadjunkt i informatik vid Jönköping International Business School, Jönköping University, och riktar sig till er som är CTO, CIO, projektledare, organisationsutvecklare, Champions of transformation eller liknande inom små och medelstora företag i Jönköpings län.

Evenemanget är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi bjuder på fika.

Anmäl dig senast den 14 januari 2019. Antalet platser är begränsat till 20, så först till kvarn gäller.

Frågor:
Eventuella frågor besvaras av Marco Stevenazzi, projektledare Transform to AAA, på marco.stevenazzi@ju.se.  

Läs mer om Transform to AAA

Projektet Transform to AAA är ett initiativ för digital regional transformation och är finansierat och utvecklat av Europeiska regionalfonden, Region Jönköpings län, näringslivet, Science Park och Jönköping University.


Arrangör: Transform to AAA

Seminarium kring nyttiggörande för doktorander (3)

17 januari

11:30 - 13:30

Science Park

<p>Med start i oktober erbjuder Science Park tre seminarier/workshopar p&aring; temana immateriella tillg&aring;ngar, id&eacute;generering samt att starta f&ouml;retag/skapa nytta. Seminarierna &auml;r &ouml;ppna f&ouml;r alla doktorander vid J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>&nbsp;</p><p>Det h&auml;r &auml;r det tredje tillf&auml;llet och har temat&nbsp;<strong>Starta f&ouml;retag/skapa nytta</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;r mer information och anm&auml;lan, klicka&nbsp;<a href="https://sciencepark.se/english/kalender/phd-seminars/">h&auml;r</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>OBS! Anm&auml;lan ska ske senast en vecka innan respektive seminarium</p>
17 januari
11:30 - 13:30

Plats

Science Park


Direktlänk

Seminarium kring nyttiggörande för doktorander (3)

Med start i oktober erbjuder Science Park tre seminarier/workshopar på temana immateriella tillgångar, idégenerering samt att starta företag/skapa nytta. Seminarierna är öppna för alla doktorander vid Jönköping University.

 

Det här är det tredje tillfället och har temat Starta företag/skapa nytta.

 

För mer information och anmälan, klicka här.

 

OBS! Anmälan ska ske senast en vecka innan respektive seminarium


Arrangör: Extern arrangör

Akademisk avslutning

18 januari

09:00 - 11:00

Pingstkyrkan i Jönköping

<p>Avslutningsh&ouml;gtid&nbsp; f&ouml;r sjuksk&ouml;terskor, socionomer, specialistsjuksk&ouml;terskor och magister/master</p><p>Under ceremonin kommer det att h&aring;llas tal, delas ut stipendium och diplom.</p><p>S&aring;ng och musikunderh&aring;llning ges under&nbsp;ceremonin. Efter avslutad ceremoni bjuds det mingelsnacks.</p>
18 januari
09:00 - 11:00

Plats

Pingstkyrkan i Jönköping


Direktlänk

Akademisk avslutning

Avslutningshögtid  för sjuksköterskor, socionomer, specialistsjuksköterskor och magister/master

Under ceremonin kommer det att hållas tal, delas ut stipendium och diplom.

Sång och musikunderhållning ges under ceremonin. Efter avslutad ceremoni bjuds det mingelsnacks.


Arrangör: Hälsohögskolan

Välkomstmässa

18 januari

12:00 - 13:30

Campus Arena

<p>Den 18 januari &auml;r du v&auml;lkommen till J&ouml;nk&ouml;ping Universitys v&auml;lkomstm&auml;ssa f&ouml;r b&aring;de nya och befintliga studenter i Campus Arena kl. 12.00-13.30.<br />M&auml;ssan &auml;r ett bra tillf&auml;lle f&ouml;r dig som ny student att komma i kontakt med representanter fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University, som International Relations Office, Studiev&auml;gledare, Career Center, Studenth&auml;lsan, H&ouml;gskolebiblioteket, studentf&ouml;reningar, IT-service m.m. Studentk&aring;rens m&aring;nga studentf&ouml;reningar kommer finnas representerade samt &auml;ven n&aring;gra f&ouml;retag som visar upp vad J&ouml;nk&ouml;ping som stad har att erbjuda.<br /><br />&nbsp;</p>
18 januari
12:00 - 13:30

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Välkomstmässa

Den 18 januari är du välkommen till Jönköping Universitys välkomstmässa för både nya och befintliga studenter i Campus Arena kl. 12.00-13.30.
Mässan är ett bra tillfälle för dig som ny student att komma i kontakt med representanter från Jönköping University, som International Relations Office, Studievägledare, Career Center, Studenthälsan, Högskolebiblioteket, studentföreningar, IT-service m.m. Studentkårens många studentföreningar kommer finnas representerade samt även några företag som visar upp vad Jönköping som stad har att erbjuda.

 


Arrangör: Jönköping University

Docentföreläsning Anette Svensson

18 januari

13:00 - 14:30

Hc113

<p>Fredagen den 18 januari h&aring;ller <strong>Anette Svensson</strong> sin docentf&ouml;rel&auml;sning med titeln<strong> </strong><strong>&quot;Fr&aring;n &ouml;vers&auml;ttningsv&auml;rldar till textuniversum&quot;</strong></p><p>F&ouml;rel&auml;sningen h&aring;lls under ca. 45 minuter och avrundas med en mingel.</p>
18 januari
13:00 - 14:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning Anette Svensson

Fredagen den 18 januari håller Anette Svensson sin docentföreläsning med titeln "Från översättningsvärldar till textuniversum"

Föreläsningen hålls under ca. 45 minuter och avrundas med en mingel.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Docentföreläsning Zlatan Filipovic

25 januari

13:00 - 14:30

Hc113

<p>Fredagan den 25 januari h&aring;ller <strong>Zlatan Filipovic</strong> sin docentf&ouml;rel&auml;sning med titeln <strong>&quot;From Jouissance to Shame&quot;.</strong></p><p>F&ouml;rel&auml;sningen h&aring;lls under ca. 45 minuter och avrundas med en mingel.</p>
25 januari
13:00 - 14:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning Zlatan Filipovic

Fredagan den 25 januari håller Zlatan Filipovic sin docentföreläsning med titeln "From Jouissance to Shame".

Föreläsningen hålls under ca. 45 minuter och avrundas med en mingel.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Studieteknik - förbättra din studieteknik och lär mer (28/1)

28 januari

16:00 - 18:00

Kurt Johansson Aulan

<p>Marina Bergman &ndash; Pedagogisk utvecklare&nbsp;<br />M&aring;ndag den 28 januari&nbsp;kl&nbsp;16-18&nbsp;</p><p>Kurt Johansson&nbsp;Aulan,&nbsp;H&auml;lsoh&ouml;gskolan&nbsp;</p><p><em>I samarbete med studieverkstaden</em></p><p><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html"><em>Anm&auml;l dig h&auml;r</em></a></p><p>&nbsp;</p>
28 januari
16:00 - 18:00

Plats

Kurt Johansson Aulan


Direktlänk

Studieteknik - förbättra din studieteknik och lär mer (28/1)

Marina Bergman – Pedagogisk utvecklare 
Måndag den 28 januari kl 16-18 

Kurt Johansson Aulan, Hälsohögskolan 

I samarbete med studieverkstaden

Anmäl dig här

 


Arrangör: Career Center

 Study skills - improve your learning (29/1)

29 januari

16:00 - 18:00

Hc113

<p>Marina Bergman &ndash; Educational developer&nbsp;</p><p>Information about how to improve your learning and about study skill techniques.&nbsp;</p><p>Tuesday January 29th&nbsp;4-6 pm&nbsp;</p><p>Hc113, School of Education and Communication&nbsp;</p><p>In cooperation with the Academic Resource Center</p><p><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html"><em>Sign up here!</em></a></p>
29 januari
16:00 - 18:00

Plats

Hc113


Direktlänk

 Study skills - improve your learning (29/1)

Marina Bergman – Educational developer 

Information about how to improve your learning and about study skill techniques. 

Tuesday January 29th 4-6 pm 

Hc113, School of Education and Communication 

In cooperation with the Academic Resource Center

Sign up here!


Arrangör: Career Center

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information