Framgångsrik rekrytering av betalande studenter

Tack vare en satsning på internationell rekrytering kommer hela 56 betalande studenter till Internationella Handelshögskolan i Jönköping i höst. Tillsammans med ca 100 studenter från EU innebär det att antalet internationella studenter ligger kvar på samma nivå som tidigare år, och att vi behåller vår starka internationella profil.

Från och med hösten 2011 är det inte längre gratis för studenter från länder utanför EU/EES att studera på svenska universitet och högskolor. För de flesta av landets lärosäten innebär det en drastisk minskning av mängden internationella studenter. Men tack vare ett väl genomfört rekryteringsarbete kan Internationella Handelshögskolan (JIBS) välkomna lika många internationella studenter som vanligt, det vill säga ca 30 % av det totala antalet studenter. Till det kommer drygt 250 nya utbytesstudenter.

Studenterna kommer från ett 30-tal olika länder. De betalande kommer framför allt från Kina, Ryssland, Iran och Pakistan, och övriga från bland annat Baltikum, Tyskland, Holland, Rumänien och Bulgarien.

– Vi ser tydligt att det kommer flest studenter från de länder där vi har fokuserat våra rekryteringsinsatser, och det visar att vi har gjort rätt, säger Tomas Bengtsson, rekryteringsansvarig på JIBS. Vi har satsat på ett fåtal fokusområden, men ändå varit öppna för sökande från andra länder. Rekryteringsteamet består av personer från olika delar av världen, och vi har varit aktiva med att besöka skolor och mässor samt ordna seminarier i fokusländerna. Vi har också haft ett nära samarbete med lokala rekryteringskonsulter.

En annan viktig anledning till framgången är kombinationen av en central antagning (via studera.nu) och en lokal, vilket inneburit att studenterna haft en längre ansökningstid. Garanterat boende till alla internationella studenter är också en fördel, och JIBS är dessutom nästan ensamma i Sverige om att erbjuda kandidatprogram på engelska.

Bland de svenska högskolor och universitet som satsat på att rekrytera betalande studenter ligger de allra flesta i storstadsregionerna. Lunds Universitet, som satsat 16 miljoner, har fått ca 200 betalande studenter, men procentuellt räknat har JIBS en högre andel. Flera av de större skolorna har kunnat erbjuda egna eller sponsrade stipendier, medan JIBS bara har delat ut ett fåtal statliga stipendier.

– Ju mer Högskolan i Jönköping växer på den internationella marknaden för högre utbildning, desto bättre kan vi bidra till regional tillväxt och kompetenstillgång, säger rektor Anita Hansbo. JIBS har nu lyckats över förväntan redan detta första år, och Tekniska Högskolan ligger i startgroparna. Detta bådar gott inför framtiden. Vi hoppas att regionens företag vill stödja utvecklingen genom att samverka med oss när det gäller att hitta former för företagspraktik som är attraktiva för både studenter och företag.

2011-06-20