Axelent Group

Axelent Group består av de fyra företagen Axelent AB, Axelent Engineering, Axelent Solutions och Axelent Safe-X.

Gemensamt för de fyra bolagen är visionen om att göra industrin konkurrenskraftig, säker och lönsam genom automatisering, säkra lösningar, effektiva rutiner, funktion och kompetens. Axelent AB är det största bolaget inom gruppen och har i sin tur ett 10-tal helägda dotterbolag och ytterligare ett 50-tal agenter runt om i världen. Axelent Group har cirka 350 anställ­da och majoriteten av de anställda finns på huvudkontoret i Hillerstorp, men organisationen finns även i Europa, Asien och USA.

Vi söker studenter som är intresserade av maskinteknik, elteknik, ingenjörsteknik och många fler områden. Inom samma områden så erbjuder vi praktikplatser, examensarbeten och extraarbete med olika längd och olika krav.

Du som student är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av vad vi gör! Har du en idé för ditt examensarbete och tror att vi kan ha nytta av det så skicka ett förslag
till vår HR-Chef Cecilia Davidsson; cecilia.davidsson@axelent.se

Under Karriärum har du möjlighet att prata med oss och vi söker alltid kompetens som kan utveckla och inspirera oss som arbetsplats och företag.
Vi kan tyvärr inte ha representanter från alla avdelningar på plats, men vill du prata med oss om andra saker så är det bara att hör av sig!

Vill du veta mer om oss, vilka vi är och vad vi arbetar med så finns här: axelent.se, axelentengineering.se, axelentsolutions.se, axelentsafex.se

Ses på Karriärum!

2021-11-04