Scania

Scania - en värld av möjligheter

Driva omställningen till ett hållbart transportsystem

Scania är ett globalt företag med verksamhet i Europa, Latinamerika, Afrika, Asien. Scanias vision är att vara ledande i omställningen till ett hållbart transportsystem. Vårt arbetssätt bygger på de tre fokusområdena energieffektivitet, alternativa bränslen och elektrifiering samt smarta och säkra transporter.

Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare och vi producerar lastbilshytter till Scanias Europaproduktion. Vi arbetar aktivt mot målsättningen att inom en snar framtid bedriva en helt koldioxidneutral produktion.

Kompetens är en av våra nyckelfrågor. Nyfikna på våra studentprogram och karriärmöjligheter? Kom och träffa oss digitalt Karriärum!

www.scaniaoskarshamn.se

scania.image
2020-10-29