Contruster

Tillit – Engagemang – Långsiktighet

Contruster Engineering AB grundades sommaren 2019 och är ett konsultföretag med fokus på byggkonstruktion. Vi dimensionerar och redovisar grundkonstruktioner, platsbyggda alt. prefabricerade konstruktioner av betong, stål eller trä – var för sig eller i sin helhet. Detta gör vi med hög kvalitet, god kommunikation och 110% service och engagemang. Vi arbetar med både nyproduktion såväl som om- och tillbyggnation där vi kan vara med både i tidiga utredningsskeden såväl som i bygghandlingsskedet. 
Vi har ett centralt beläget kontor i Jönköping och teamet består för närvarande av fem anställda som har en härlig sammanhållning och högt i tak!

Vill du ta chansen att i framtiden ha möjlighet att bli en av oss? 
Till våren erbjuder vi en praktikplats där man får prova på att arbeta som byggnadskonstruktör! Låter detta intressant – hör av dig till oss! 
På grund av rådande restriktioner så kommer vi inte deltaga på årets mässa utan vi kommer istället bjuda in till ett enklare intervjutillfälle på vårt kontor när man har släppt på restriktionerna igen. Då får du möjlighet att träffa oss och få veta mer om företaget, vad vi gör och vad vi kan erbjuda på en praktikplats samt att vi får möjlighet att lära känna dig lite bättre.

Vill du veta mer redan nu så finns vi på www.contruster.se eller på https://ju.jobteaser.com/en/companies/80400-contruster-engineering-ab 
Du kan också mejla vår ansvarige; fabian.hagenius@contruster.se, om du har några frågor!

2020-11-17