Bring Cargo International

Bring Cargo International är koncernens specialist för internationella transporter av stycke- och partigods i hela Europa. Vi erbjuder logistiktjänster med hög turtäthet på landsväg och järnväg, inom Norden, till/från Europa, Asien och Mellanöstern. Vår ambition är att ta vara på flexibiliteten från direktbilstrafiken och miljöfördelarna med spårbundna transporter genom att kundanpassa våra erbjudanden. Varje sändning är viktig för oss och med kunden i fokus arbetar vi ständigt för att utveckla våra tjänster. https://www.bring.se/

Vill du ha en arbetsdag där du ständigt ställs inför nya uppgifter att lösa? Trivs du i en internationell miljö med mycket kundkontakter? Vi söker en eller två som vill göra sin praktik på Bring Cargo International i Jönköping. https://www.bring.se/jobb

bring.image
2020-10-29