Norconsult

Vi är inte som andra – vi är Norconsult

Norconsult logo

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera.
Tillsammans är vi samhällsbyggare med helhetssyn som tror på kraften i kreativitet och samarbete.

Som en av Nordens största rådgivare inom samhälls­planering och projek­tering har vi ett stort ansvar. Vi är trots allt med och formar morgondagens sam­hälle i varje projekt vi genomför till­sammans med våra kunder. För oss är det ett hedersuppdrag som vi värnar om, och som vi ständigt strävar efter att göra oss förtjänta av. Vi ser oss själva som samhälls­byggare med hel­hetssyn. För oss innebär det att vi tar ansvar för helheten.

Att vi har överblick i alla projekt. Att vi är nytänkande, engagerade – och att vi utifrån vår samlade expert-kompetens sätter samman rätt personer för rätt uppdrag, varje gång.
För det är genom kreativitet och samarbete som vi bidrar med ett bestående mervärde för framtidens samhälle. Det är så vi på sikt skapar rikare livsmiljöer – och en ljusare morgondag.

Tillsammans i koncernen är vi över 4400 medarbetare med kontor och uppdrag världen över, varav närmare 860 medarbetare arbetar i Sverige.

Läs mer om oss här: https://www.norconsult.se/

Ta första steget i din karriär hos oss, och det andra, och det tredje…

Exjobbet och praktiken är en mycket viktig del av din utbildning och det vet vi hos Norconsult. Under åren har vi träffat ett stort antal studenter och många av dem jobbar fortsatt hos oss idag. För oss är det en själv­klarhet att aktivt samarbeta mellan näringsliv och utbildning.

Är du intresserad av att göra ditt exjobb, praktik eller bli anställd hos oss? Kom till vår monter och prata med oss!

Vill du veta mer om vilka vi är, hur det är att arbeta hos oss och mycket mer?
Läs vår digitala folder här: https://norconsult-ab.foleon.com/student/visa-framftterna-hos-norconsult/startsida/

Läs vår annons i JobTeaser här: https://ju.jobteaser.com/en/job-offers/6539809-norconsult-ab-unga-talanger-inom-vag-va-mark

2020-10-21