Information och ansökan

Sista ansökningsdag var 16 april. Ansökan är fortfarande öppen. Din ansökan kommer att behandlas som sen ansökan.

Läs noga igenom informationen innan du ansöker.

Det du bör göra innan du ansöker är att ladda ner de meriter du vill åberopa - dessa handlingar ska bifogas direkt i ansökan.

OBS! Du kan endast göra en ansökan. Om du på bekräftelsen ser att du glömt något eller fyllt i fel så kontakta oss via mail - gör inte en ny ansökan.

Om du söker till en utbildning som går på flera studieorter, sök då endast till den ort du helst vill gå i. Du ansöker alltid till en plats på utbildningen, inte till en specifik studieort.

Vad ska jag skicka in?

Gymnasiebetyg

Ditt slutbetyg eller motsvarande för att visa att du uppfyller förkunskapskraven.
OBS! Då högskolan inte har tillgång till någon betygsdatabas måste du själv skicka in dina gymnasiebetyg.

Arbetslivserfarenhet

Bifoga tjänstgöringsintyg.
OBS! Anställningsbevis/anställningsavtal godtas inte.
Som arbetslivserfarenhet räknas även arbete i eget företag, vård av barn under 10 år och totalförsvarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagsförening/revisor. Ett tjänstgöringsintyg ska innehålla följande:

  • datum när man påbörjade anställningen
  • datum när man slutade eller om man fortfarande är anställd
  • vad man är anställd som
  • hur mycket man arbetar/arbetat i % eller antal timmar
  • vara påskrivet av arbetsgivare eller motsvarande

Inkomna handlingar

Du har möjlighet att bifoga dokument direkt i din ansökan. Du kan även maila eller skicka dina handlingar till:

Yhantagning@ju.se

Jönköping University
Antagningen/ Examen och ladok
Box 1026
551 11 Jönköping

Märk kuvertet "Komplettering till Yh". 

Högskolan kommer inte att begära in några kompletteringar, om det vid granskningen visar sig att det saknas uppgifter, som styrker förkunskapskraven. 

Viktiga datum

15 mars: Ansökan öppnar
16 april: Sista ansökningsdag
21 juni: Sista dag för behörighetskomplettering
Vecka 28: Antagningsbesked skickas ut
22 juli: Sista svarsdatum (besked ska vara oss tillhanda 22 juli)

Behörighet/Urval

Besök respektive Yh-utbildnings webbsida för att få mer information om programmets behörighet och urval.

Antagningsbesked

Efter att alla bedömningar är gjorda förbereds urvalet. Resultatet av urvalet meddelas i ett antagningsbesked, där det framgår om du är antagen, reserv eller struken. 

Svara för att behålla din plats

Du måste svara både om du vill behålla antagen plats eller reservplats. Även om du vill lämna återbud måste du svara. Läs informationen på beskedet noga.

Reservantagning

Direkt efter sista svarsdatum börjar reservantagning. Vi kallar reserver allt eftersom vi får in återbud och håller på fram till ca en vecka efter utbildningsstart. Vi hör av oss via brev, e-post eller telefon.

Sen ansökan

Efter det att ordinarie ansökan har stängt, kan du till vissa utbildningar göra en sen ansökan. Observera att när du ansöker efter sista ansökningsdag behandlas behöriga sökande efter det datum då ansökan mottagits och erbjuds plats efter att alla sökande som sökt i tid erbjudits plats.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se
Carina Lönn: 036-10 10 59
Lena Neij-Pettersson: 036-10 10 54

Examen

Efter avslutad Yh-utbildning kommer automatiskt ett examensbevis att skickas till dig inom 60 dagar. Du behöver alltså inte ansöka om examensbevis.

Sidan uppdaterad 2018-04-24

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-05

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information