Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

120 hp | Programstart: Våren 2020

För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett i uppdrag åt åtta lärosäten att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen och förskollärarexamen, VAL. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, är ett av dessa åtta lärosäten. Projektet samordnas av Umeå universitet. Du kan läsa mer om projektet och göra din ansökan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan inför start vt-20

Välkommen att söka till VAL inför vt-20 under perioden 16 september - 15 oktober 2019.

Ansökan görs via elektronisk ansökningsblankett som finns här. Där finns också de allra senaste uppdateringarna.

Nödvändiga handlingar ska bifogas utskriven och undertecknad ansökan, mer info finns här.

Utbildningen anordnas på kvarts-, halv- eller helfart beroende på vilka kurser som ska läsas. Kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna respektive Allmänt utbildnings­område bedrivs i huvudsak på distans och vanligtvis på halvfart via en webbplattform, med några träffar per termin på Högskolan för lärande och kommunikation.

Ämneskompletterande kurser samordnas med campusförlagd utbildning på helfart eller med fristående kurser som anordnas på olika sätt. Vid tillräckligt många sökande kan enskilda ämneskompletteringar ordnas som särskilda VAL-kurser på distans eller halvfart. Samarbete med andra lärosäten inom VAL-projektet kan förekomma.

Yrkeslärarutbildning ges inte längre inom VAL-projektet vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation erbjuds inte alla ämnes­kurser och fördjupningar för grundskolans senare år och gymnasie­skolan. Sådana kurser är till exempel slöjd, bild, hemkunskap, idrott, musik, hemspråk, kemi, fysik, matematik, biologi, naturkunskap och teknik. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier.

Utbildningen startar vid tillräckligt antal sökande. Inför vt-20 är du välkommen att ansöka till VAL.

Individuell studieplanering

Studieplanering anordnas med hänsyn till sökandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Efter ansökan kommer en individuell studieplan att upprättas för varje studerande. I denna plan förtecknas de kurser som ska genomföras med godkända resultat för att kunna resultera i en lärarexamen.

Inför vårterminen 2020 är du välkommen att ansöka till VAL.

Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta utbildningsledaren

Programansvarig

  • Utbildningsledare lärarutbildningen
  • Högskolan för lärande och kommunikation
  • +46 36-10 1512

Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information