Logistik och ledning

Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Modern verksamhetsledning och styrning av logistik och försörjningskedjor är efterfrågat och är ett växande behov på arbetsmarknaden. Logistik och Ledning ger dig en kompetensprofil som svarar på de behoven och du får goda kunskaper i hur de allt viktigare material- och informationsflödena hanteras på bästa sätt.

 Utbildningen ger den helhetssyn som alltmer efterfrågas inom styrning och ledning av såväl industriella som offentliga verksamheter med viktiga och komplexa flöden.

Utbildningen ger djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden och tjänster och samtidigt en bred kunskap om hur en verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas. Du får en djupare förståelse för såväl traditionell ledning och styrning som mera moderna ledningsfilosofier där bland annat processledning, leankonceptet, förändringsledning, lärande, kvalitet och hållbarhet spelar en viktig roll. Du studerar dessutom mitt i ett av Sveriges viktigaste logistikcentrum och utbildningen har flera inslag som bygger på goda kontakter mellan högskolan och näringslivet. Näringslivet medverkar i utbildningen bland annat genom gästföreläsningar, företagsbesök och arbetsmarknadsdagar.

Mats Thilén, programansvarig, svarar på dina frågor och berättar mer om programmet och Tekniska Högskolan. 

Näringslivsförlagd kurs (NFK) under andra året innefattar sju veckors praktik ute på ett företag. Du får öva på hela processen att söka en plats, utföra ett relevant arbete och rapportera av det. Tack vare starkt samarbete mellan högskola och näringsliv uppstår många spännande möjligheter för både praktiken och examensarbetet som utgör finalen på utbildningen. Dessa två moment kan även och med fördel utföras på annan valfri ort.

Du ges möjlighet att läsa en eller två terminer på några av våra partneruniversitet. Du kan även genomföra din praktikkurs eller ditt examensarbete utomlands. På så sätt skaffar du dig kontakter, erfarenheter och meriter samt en personlig utveckling som blir ett extra plus och som du får stor glädje av.

Högskolan har etablerade kontakter på ett antal orter i andra världsdelar som möjliggör hjälp med att finna både praktik och examensarbeten utomlands.

Tidigare studenter har ofta börjat med att ta ansvar för olika typer av logistikprojekt, alternativt arbeta rent operativt med att analysera och styra flödet i en försörjningskedja eller en tillverkningsprocess. Med relevant yrkeserfarenhet leder det i många fall till ledarbefattningar eller till arbete som konsult inom arbetsområdet. Exempel på arbetsområden är planering och styrning, ledning, produktion, distribution, inköp, utveckling av verksamhet och affärssystem i både privat och offentlig sektor.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 70
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52201
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning

Teknisk bastermin och Tekniskt basår - en möjlighet för dig som inte har behörighet
Har du läst Matematik 3b kan du gå Teknisk bastermin med start i januari för att få behörighet till programmet med start i augusti samma år.
Har du läst Matematik 1a eller 1b eller 1c kan du gå Tekniskt basår med start i augusti för att få behörighet till programmet i augusti påföljande år.

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

År 1

Envariabelanalys 9 hp
Företagslogistik 15 hp
Industriell ekonomistyrning 7,5 hp
Lean verksamhetsutveckling 7,5 hp
Linjär algebra 6 hp
Verksamhetsstrategi 7,5 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 7,5 hp

År 2

Detaljhandel 7,5 hp
Flödesplanering och -styrning 7,5 hp
Industriell marknadsföring 7,5 hp
Inköp 7,5 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Projektledningsmetodik 7,5 hp
Utredningsmetodik i Industriell organisation och ekonomi 3 hp

År 3

Arbete ‐ människa ‐ teknik 7,5 hp
Distributions- och transportsystem 7,5 hp
Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Informationsteknologi i försörjningskedjor 7,5 hp
Kvalitetsledning 7,5 hp
Ledning och organisering 7,5 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan