Internationellt arbete - inriktning globala studier

Filosofie kandidatexamen med huvudområde globala studier, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Är ditt mål att arbeta med hållbar utveckling, integrations- och migrationsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete eller fredsbevarande arbete? Programmet Internationellt arbete ger dig en utbildning med möjligheter att verka inom flera globala verksamhetsområden.

Utifrån sociologiska, geografiska och statsvetenskapliga infallsvinklar studeras tre globala utmaningar, nämligen migration och integration, hållbar utveckling och fred och konflikt. Frågor om rättvisa, hållbarhet och mångfald diskuteras genomgående i utbildningen.

Programmet ger en gedigen samhällsvetenskaplig utbildning och verktygen för att utföra ett kvalificerat arbete inom många olika verksamhetsfält. Förutom kunskaper i globala studier ger programmet kompetens i interkulturell kommunikation och projektledning. 

Hur ser arbetsmarknaden ut? I Sverige finns ett stort behov av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet och utbildningen ger en god förberedelse för sådant arbete.

Ett annat område är kunskaper och kompetenser kopplade till Agenda 2030 och de Globala målen som antogs vid FN:s toppmöte 2015. Målen i agendan ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Läs mer om de Globala målen här: https://www.globalamalen.se/

Studera utomlands

Under termin 4 har du möjligheter att studera utomlands vid något av Jönköping Universitys partneruniversitet. Här kan du fördjupa dina kunskaper i Globala studier eller komplettera din utbildning med andra akademiska kurser t. ex. inom språk, kommunikation, ekonomi eller projektledning. 
https://www.instagram.com/ia17ontour/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du följa studenter som gör praktik eller är på utomlandstermin.

Under sista terminen har du möjlighet att delta i MFS (Minor Field Studies) och samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på plats i ett utvecklingsland.  Läs mer om MFSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs en intervju med Viktoria Forsbergöppnas i nytt fönster som fördjupade sig inom seaweed farming på Zanzibar. 

Praktik

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Sverige eller utomlands. Genom VFU:n kommer du tidigt i kontakt med arbetslivet. Exempel på verksamhetsområden är hållbar utveckling, biståndsarbete, integration eller fred- och konflikt. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs termin 5 och omfattar 10 veckor.

https://www.instagram.com/IA17ontour/ kan du följa studenter som gör praktik eller är på utlandstermin. 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta inom många olika typer av organisationer. Våra tidigare studenter återfinns bland annat inom både offentlig och privat sektor, i välgörenhets- och biståndsorganisationer, både i Sverige och utomlands.

I Sverige finns ett stort behov av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet och utbildningen ger en god förberedelse för sådant arbete. Utbildningen förbereder dig också för fredsbevarande arbete och internationellt utvecklingssamarbete. 

Ett annat område är insatser kopplade till Agenda 2030 som antogs vid FN:s toppmöte 2015. Målen i agendan ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Läs mer om de Globala målen här: https://www.globalamalen.se/

På den här sidan finns intervjuer med alumner (tidigare studenter) som berättar om vad de jobbar med idag.

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Utbildningen förbereder för studier på avancerad nivå.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 50
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-52247
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier

År 1

Globala utmaningar: Introduktion till globala studier 7,5 hp
Utvecklingsstudier: Perspektiv och strategier 7,5 hp
Globala ekonomiska och politiska institutioner 7,5 hp
Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion 7,5 hp
Man, Society and Environment 7,5hp
Sustainability Challenges
15 hp

År 2

Peace and Conflict Studies 15 hp
Migration och integration 15 hp
Utlandsstudier/Campusförlagda kurser inom programmet 30 hp

År 3

Management and Planning 7,5 hp
Communication Perspectives 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 15 hp
Samhällsvetenskapliga metoder: Fördjupning 7,5 hp
Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier 15 hp

ProgramöversiktPDF


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 16 mars)
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information